Proměna starých budov v krásný statek s moderně pojatými expozicemi byla náročná zejména finančně. Bez dotace EU ve výši 33 milionů korun by byla takřka nemyslitelná. Snadná však nebyla ani tvorba expozic.

„Není to tak,že by nám nějaká firma dodala na klíč výstavu včetně návrhu obsahu. Je to o velmi úzké spolupráci s dodavatelskou firmou. Naše území známe sami nejlépe, proto jsme si sami určovali, co chceme, aby expozice obsahovala. Na firmě pak bylo, aby vytvořila estetickou a poutavou výstavu,“ zamýšlí se zástupce ředitele Správy CHKO Žďárské vrchy Zdeněk Záliš a podotýká, že příprava a realizace byla o to těžší, protože se odehrávala v období pandemie. Že je výsledek nadmíru zdařilý, potvrzují i dvě ocenění v soutěži Stavba Vysočiny 2020. Jedním z nich je cena veřejnosti.

Zdroj: MMR

Expozici si mohou návštěvníci projít samostatně, v případě větších skupin a školních kolektivů si lze předem domluvit průvodce. Prostoru dominují obrazy akademické malířky Ireny Wagnerové.

„Paní malířce jsme dodali fotografie nejzajímavějších prvků zdejší krajiny – prales, rašeliniště, skály nebo potok. Ona pak tyto součásti prolnula do jednoho obrazu, který představuje divočinu. Prostor jsme doplnili ukázkami současné i historické flóry a fauny. Návštěvníci si mohou prohlédnout například dřevořezby zvířat či rozmanité druhy mechů, hub a mnoho dalšího,“ vypočítává Záliš.

Obří ptačí hnízdo i 3D kino

A co příchozí oceňují? „Návštěvníci z řad místních si nejvíce pochvalují expozici nazvanou Zápas. Obsahuje čtyři obrázkové mapy, na kterých je možné pozorovat vývoj zdejší krajiny od 14. století do současnosti, kdy se významně proměnila především kvůli pálení lesních porostů,“ přibližuje Marie Rajnošková z o. p. s. Chaloupky v Kněžicích.

Třidicí linka textilního a odevního odpadu v Diakonii Broumov
Unikátní linka v Broumově pomáhá lépe třídit použitý textil z celé ČR

Mnohá lákadla přitahují i dětské návštěvníky. „Děti většinou zaujme obří ptačí hnízdo, v němž si mohou samy pohovět. Zabaví se i při hraní počítačových her s přírodní tematikou na našem dotykovém stole,“ dodává Marie Rajnošková. Každá prohlídka Domu přírody končí v místním 3D kině. „Návštěvníkům promítáme film o proměně přírody Žďárských vrchů. Po domluvě můžeme pro kolektivy nabídnout i filmy z ostatních Domů přírody, které máme k dispozici,“ doplňuje Zdeněk Záliš.

„Děti většinou zaujme obří ptačí hnízdo, v němž si mohou samy pohovět. Zabaví se i při hraní počítačových her s přírodní tematikou.“

Podle Marie Rajnoškové je zajímavé při promítání pozorovat nejmenší děti. „Jsou do toho tak zabrané, že touží zvířátka ve filmu pohladit, což je často až dojemné,“ říká s úsměvem.

Provoz Domu přírody zajišťují zaměstnanci z obecně prospěšné společnosti Chaloupky, kterým o prázdninách vypomáhají také studenti. Mimo hlavní sezonu, tedy od října do května, bývá Dům přírody návštěvníkům přístupný pouze o víkendech, v době od května do října pak denně mimo pondělky, o letních prázdninách denně včetně pondělků.

Projekt v číslechProjekt v číslechZdroj: MMR

Marie Rajnošková popsala, na co se mohli návštěvníci těšit nyní na jaře: „Měli jsme zde hru Jak rozvonět jaro. Děti v expozici plnily různé úkoly při hledání jarních květin. Vždy se snažíme, aby si děti po skončení hry mohly od nás odnést malou drobnost – například pytlík hlíny s návodem, jak si vyrobit hliněné kuličky, nebo semínka jarních rostlin, která si mohou zasít do květináčku a odnést si jej domů.“

V Krátké lze strávit celý den 

Podle Zdeňka Záliše lze v Domě přírody a v Krátké a jejím okolí příjemně strávit celý den. „Jedna z budov Domu přírody je vybavena prostorem pro dílny a workshopy, kde si mohou děti vyzkoušet různé tvořivé práce. Za návštěvu stojí i výpravy do okolí. Na dosah jsou například malebné osady Blatiny, Samotín a oblíbená zákoutí – Drátenická skála a Malinská skála. Jsou to příjemné dvouhodinové vycházky do krásné přírody, kde se natáčely scény filmu Obušku z pytle ven,“ líčí zástupce ředitele Zdeněk Záliš.

Farma Karla Horáka v Choťovicích na Nymbursku
Unikátní systém. Na farmě nedaleko Kolína mění odpad v energii

Podívejte se na Mapu projektů EU

Pro skupiny zde pořádají různé vycházky do terénu (ornitologickou vycházku a také vycházku za pavouky), na objednávku jsou komentované prohlídky – například prohlídka po obci Krátká, která je sama o sobě památkovou vesnickou rezervací.

Na letošní léto připravují v Domě přírody instalaci výstavy věnované 50. výročí CHKO Žďárské vrchy.

Zdeněk Záliš: V našem návštěvnickém středisku přibližujeme proměny krajiny Žďárských vrchů 


Dům přírody Žďárských vrchů je jako návštěvnické středisko ve zvláště chráněném území jediným svého druhu na Vysočině. Na rekonstrukci jeho budov a vznik expozice získala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dotaci z fondů EU. Několik zajímavostí o Domě přírody v rozhovoru prozradil zástupce ředitele regionálního pracoviště AOPK ČR – Správy CHKO Žďárské vrchy Zdeněk Záliš.

Ten na Vysočině působí od roku 2008, kdy přišel z CHKO Orlické hory. Vzděláním lesník však pochází z Nového Městana Moravě a ke Žďárským vrchům má tak dlouholetý vztah.

Zdeněk ZálišZdroj: Deník/Eva BártíkováDům přírody vznikl rekonstrukcí dvou objektů. Jak rekonstrukce probíhala a co bylo při realizaci projektu nejnáročnější?
Počáteční stav byl velmi příznivý, neboť jsme na krásném místě v srdci Vysočiny bezúplatně získali historické objekty. Jejich špatný stav ovšem vyžadoval značnou investici do renovace a přestavby na moderní návštěvnické centrum. To by nebylo možné bez dotační podpory EU, kdy 85 procent z celkových nákladů 37,8 milionů Kč bylo hrazeno z Operačního programu životní prostředí.

Náročná byla již příprava projektové dokumentace ve spolupráci s památkovou péčí a budoucím provozovatelem, aby si objekty zachovaly svůj tradiční ráz (například šindelovou střechu, vápenné omítky, cihlové a kamenné dlažby), ale přitom do nich byly citlivě zakomponovány moderní expozice a technologie pro ekonomický a ekologický provoz. Stavební práce probíhaly poměrně dobře podle časového plánu, ale občas bylo třeba řešit neočekávané komplikace spojené se stářím objektů.

Jako mnohem náročnější se nakonec ukázala realizace vlastní expozice.

„Pro milovníky map je připraven dotykový stůl, ve kterém běží i animace o vzniku Žďárských vrchů, místním největším rybníku Velké Dářko a nejvyšším vrcholu Devět Skal.“

Co návštěvníci v obou objektech nyní najdou? Jaké zajímavosti jim může Dům přírody nabídnout?
Hlavním objektem je statek č.p. 2, ve kterém je expozice Proměny krajiny. Ta seznamuje návštěvníky s „divočinou“, „zápasem“ a „smířením“, jak jsou nazvány tři hlavní místnosti. První, přibližující obraz krajiny před příchodem člověka, je doplněný vyřezávanými i živými zástupci flóry a fauny.

Zápasem jsme nazvali období osídlování krajiny, jejíž název je odvozen od získávání půdy žďářením lesa (pozn: vypalováním). Návštěvníci si tu mohou osahat některé staré řemeslné výrobky – pilníky, šindele či rašelinnou cihlu – borku.

Nejhodnotnější dochované části současné přírody Žďárských vrchů přibližuje místnost „smíření“ a to formou příběhů, z nichž lze vypíchnout zajímavý případ hýla rudého a výzkumu jeho trasy na zimoviště. Děti mohou využít horolezeckou ministěnu, anebo si pohovět v umělecky ztvárněném ptačím hnízdě. Pro milovníky map je připraven dotykový stůl, ve kterém běží i animace o vzniku Žďárských vrchů, místním největším rybníku Velké Dářko a nejvyšším vrcholu Devět Skal.

Téma proměn krajiny je zakončeno ve víceúčelovém sále, kde promítáme 3D film. V objektu č.p. 12 a přilehlé stodole se konají příležitostné tématické výstavy.

Autobusové nádraží v Mohelnici
OBRAZEM: V Mohelnici se pyšní moderním autobusovým nádražím

Ke stavbě přiléhá i okolní pozemek. Jak jej využíváte?
Přilehlá zahrada je místem odpočinku návštěvníkůi prostorem tvorby. Pro děti jsou zde lákadlem dřevěné sochy zmije, mloka a mravence. Záhony květin tu byly založeny samotnými návštěvníky a časem snad bude možno na zahradě ochutnat plody místních odrůd švestek, hrušní a jabloní.

V Domě přírody se odehrává řada programů pro veřejnost, školy i turisty. Můžete zmínit některé zajímavé aktivity, které se podařilo zrealizovat?
Nejoblíbenější akcí je již tradiční „Krátecký jarmark a setkání dráteníků“, na kterém si návštěvníci mohou sami vyzkoušet, jak se zhotovují tradiční řemeslné výrobky.

Jaké máte s Domem přírody další plány a jaké novinky chystáte pro letošní turistickou sezonu?
Dům přírody budeme provozovat s obecně prospěšnou společností Chaloupky minimálně 10 let. Aby se návštěvníci vraceli, chceme se zaměřit hlavně na rodiče s dětmi a nalákat je každý rok na něco nového. Aktuálně s příchodem Velikonoc chystáme akci zaměřenou na velikonoční tvoření. Přijďte!

Zdroj: MMR