Model města staví a lepí již šest let studenti Střední průmyslové školy stavební za pomoci brigádníků.

S výrobou modelu začali studenti v roce 2008. Některé z domů byly vytištěny dokonce prostřednictvím 3D tiskárny. Během celé doby na modelu pracovalo okolo sta lidí a studentů, přičemž stavba si vyžádala již více než tři sta tisíc korun, které byly potřeba na materiál a grafický tisk. Projekt financuje radnice, autoři modelu se radili s brodským architektem Davidem Hromadou, pamětníky a během realizace úzce spolupracovali s historikem Michalem Kampem z Muzea Vysočiny. S iniciativou přišel radní Herrmann, který o projektu informoval obyvatele Domova pro seniory Reynkova u příležitosti 13 let od otevření zařízení. „Mnozí obyvatelé Domova si starý Brod jistě pamatují, protože k jeho necitlivé přestavbě došlo hlavně v 70. letech 20. století," upřesnil radní Herrmann.