Že se z fronty domů už nevrátili, na návsi připomíná pomník. V jeho sousedství je náhrobek rudoarmějce, který ve vsi zahynul v květnu 1945.

„Na léto připravujeme setkání modlíkovských rodáků, proto jsme požádali kamenického mistra Petra Mášu z Přibyslavi o opravu obou pomníků," řekl Deníku starosta obce Miroslav Štědrý.

Petr Máša, absolvent proslulé kameno-sochařské školy v Hořicích, postoj samosprávy k pomníkům oceňuje. Podle jeho zkušeností i tvrdý kámen potřebuje pravidelnou údržbu.

Je to součást úcty k lidem, kteří za mír položili životy a jejich jména jsou, mnohdy už nečitelně, do kamene vytesána. 

Ivo Havlík