„S níh samozřejmě vítáme, i když je víceméně ve větším množství jen ve Ždárských vrších v ostatních částech Vysočiny ho není mnoho. Pod sněhovou pokrývkou není zamrzlo a je předpoklad , že se většina vody z tajícího sněhu dostane do půdy a bude tak snížen rostoucí deficit ve spodních vodách,“ říká ředitel Lesního družstva obcí (LDO) Přibyslav Jiří Svoboda.

Sněhová pokrývka, která leží v lesích v majetku LDO se pohybuje od 30 centimetrů v nejnižších partiích v okolí Nového Veselí, přes asi 60 centimetrů na Račíně až po jeden metr v nejvyšší části v katastru Sklené u Žďáru nad Sázavou.

„I když čeho je moc toho je příliš. Množství sněhu , který byl v posledních dnech mokrý, způsobilo vrškové zlomy v této chvíli obtížně určitelném objemu. Hrubý odhad je asi 10 tisíc kubíků,“ konstatuje ředitel Svoboda. Sníh je jistě přínosem. Podle ředitele Svobody, ale nelze předpokládat, že dojde z tohoto důvodu ke zpomalení, či zastavení kůrovcové kalamity. „Kůrovci jsou namnoženi do té míry, že ani normální vlhký rok je nezastaví. Naopak vrškový polom na velké ploše může být dalším vektorem pro šíření menších druhů kůrovců,“ zdůrazňuje Svoboda.