Podle Anny Šnýdlové, zastupitelky města Přibyslav, která je nositelkou vyznamenání města Mooku za rozvoj přátelství mezi oběma městy, se podařilo kontakty udržet nejen v rovině oficiálních delegací, ale i v rovině hlubokých osobních přátelství.

„Po roce 1989 se u nás obecně objevily snahy uzavírat přátelství mezi městy v Česku a městy na západ od našich hranic. Tehdy se do města Světlá nad Sázavou vrátil po emigraci z Holandska pan Staněk, který žil 18 let v Haarlemu. Po roce 1991 nás oslovil s dotazem, zda bychom měli zájem navázat kontakty s nějakou holandskou obcí,“ říká Anna Šnýdlová. Přibyslav zájem měla.

První oficiální čtyřčlenná návštěva zástupců města Přibyslav v Mooku u starostky C. M. Botman-Laan se uskutečnila až v roce 1993. Podle Anny Šnýdlové si Češi připadali v Mooku jako vládní delegace. Rok nato se Holanďané vydali do Přibyslavi, aby oficiálně podepsali smlouvu o přátelství.

Velkou úlohu v tomto případě sehrály hlavně přibyslavské spolky. Jako nejaktivnější se v tomto směru ukázali skauti, zahrádkáři a myslivci. V září 1994 byl na náměstí v Přibyslavi slavnostně odhalen kámen přátelství mezi městy Mook a Přibyslav.

Nemine snad rok, aby se v Přibyslavi neobjevil někdo z Holandska. Mezi některými rodinami v Přibyslavi a v Holandsku vzniklo hluboké přátelství. Vrcholem družebních akcí byla podle podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda účast zástupců města Přibyslav na slavném dálkovém pochodu v Holandsku, který se jmenuje Gladiolová cesta. „Pochod trvá celé čtyři dny. Každý den ujdete 50 kilometrů. Že jde o skutečně výjimečnou událost, svědčí skutečnost, že pochodu se účastní i královská rodina,“ vzpomíná starosta Kamarád.

Za účelem organizace spolupráce s Mookem radnice zřídila svoji zahraniční komisi. Na nizozemské straně byla se stejným cílem ustanovena Nadace pro Přibyslav (Stichting Přibyslav – pozn. aut.) Letošní rok, kdy si obě města připomínají už 30 let trvání přátelských vztahů se odbude návštěvou Mooku v Přibyslavi. V srpnu kdy si město připomene 600 let úmrtí vojevůdce Jana Žižky. V Přibyslavi se koná středověký den a trh řemesel. Přibyslav je město, které se rádo přátelí. Partnerskou smlouvu má podepsanou nejen s Mookem, ale i s německým Budelsdorfem. V pořadí třetím družebním městem je slovenské město Sliač.