Agilní místní klub majitelů mopedů Stadion S 11 uspořádal  již osmou Propagační jízdu Vysočinou, na kterou pozval především majitele těch nejstarších mopedů a s nimi i ostatní motorkáře z celé republiky. Prostranství před radnicí zaplnily nablýskané mopedy snad všech typů, ale převahu měly stále populární „kozí dechy," tedy nejstarší mopedy S 11, kterých se od roku 1957 vyrobilo v národním podniku VELO STADION Rakovník 150 tisíc kusů. Patrně nejstarším exponátem mezi zaparkovanými jednostopými vozidly byl vzorně udržovaný motocykl ČZ 125 C s rokem výroby 1952. Pořadatelům se přihlásil rekordní počet 94 účastníků. Z největší dálky přijeli mopedisté z Rakovníka, kteří přijeli stejně jako jejich kolegové z Klubu dobrovolných mopedistů z Kublova u Berouna, po vlastní ose. Letošní jízda Vysočinou měla opět dva okruhy: ten první vedl po trase Malčín, Habry, Římovice, Leština, Vlkanov a  Světlá nad Sázavou. Druhý okruh byl kratší a vedl přes  Pohleď, Lučici, Okrouhlici, Lipnici nad Sázavou, Broumovu Lhotu, Závidkovice a opět končil ve Světlé.

Jiří Víšek