Práce na mostě začaly koncem dubna. Most byl z důvodu havarijního stavu už v loňském roce nahrazen mostním provizoriem. „Rekonstrukce si vyžádala úplnou uzavírku komunikace, pěší procházejí přes provizorní lávku,“ informovala mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Most v Pohledských Dvořácích čeká demolice.
Demolice a nová stavba: most v Pohledských Dvořácích mizí, nahradí ho moderní

Jak upřesnila, nový most má délku necelých vacet metrů a šířku deset metrů. Náklady na jeho stavbu jsou okolo devíti milionů korun. „Vzhledem k tomu, že okolní provozovny disponují těžkou dopravní technikou, nebude mít most žádné dopravní omezení. Řidiči se na něj vrátí ve druhé polovině září, kdy dodavatelská firma dokončí práce,“ upřesnila Doležalová.

Město nechává svoje mosty a lávky kontrolovat pravidelně. Opravy, nad kterými odborníci loni i letos varovně zvedli prst, chtěla mít brodská radnice původně za sebou daleko dřív. Ale nastaly komplikace, jako v případě Pohledských Dvořáků, kdy se nepodařilo najít desítky milionů korun na rekonstrukci.

Most v Pohledských Dvořácích
Cílem stavby je demolice starého historického mostu. Místo něho bude nový na pilířích. Objízdná trasa vede po stávající silnici první třídy. Do Pohledských Dvořáků je možný sjezd z východní části osady.
Cena stavby: zhruba devět milionů korun.
Začátek a konec prací: od 24. dubna do druhé půlky září letošního roku.
Důvod rekonstrukce: havarijní stav.

Zmíněný most a na něj navazující silnice patřily státu. V devadesátých letech po vybudování přeložky spolu s mostem nad Pohledskými Dvořáky vše připadlo městu. Žádné velké opravy se tady od té doby nekonaly. „Ještě by chvíli vydržel, ale protože přes něj jezdí těžká nákladní auta z areálu výrobny krmných směsí, je nutné ho kompletně opravit co nejdřív. Nebude to ale vůbec snadné a levné,“ uvědomuje si starosta Zbyněk Stejskal.