Ten starý se 4. září zřítil na šest dělníků. Čtyři z nich pod sutinami zemřeli. Vyšetřováním příčin nehody se i nadále zabývají kriminalisté i inspektoři bezpečnosti práce.

Rekonstrukce tří mostů od samého začátku zkomplikovala lidem ve Vilémově život. Dva mosty u Vrtěšic a v Točicích už jsou průjezdné. Ten třetí ve Vilémově se částečně otevře tuto neděli 14. prosince.

„Tento termín padl v pondělí na kontrolním dni. Na mostě by měla být betonová svodidla, díky nimž vznikne bezpečný koridor pro chodce. Silnice přes most bude průjezdná kyvadlově. Provoz budou řídit semafory," řekl Deníku starosta Vilémova Jiří Lebeda. Takto to bude celou zimu. Na jaře by se pak měl znovu most na několik týdnů zavřít. S otevřením mostu se do obce vrátí i některé služby.

Například autobusy mezi Prahou a Poličkou. Po uzavření mostu tyto linky Vilémov objížděly. Kdo chtěl například cestovat do Prahy autobusem, musel využít spoj, který jel ze sousedního Golčova Jeníkova. „Ano, autobusy by měly začít jezdit normálně," ujistil starosta.

Podklad vozovky

Dělníci přes koryto potoka vytvořili montovaný tubus, který opatřili betonovými límci. Kraje po celé délce přemostění obezdili a celou jámu zasypali hlínou. Nyní už navážejí materiál, který poslouží jako podklad vozovce.

V souvislosti s tragédií ve Vilémově zahájil Oblastní inspektorát práce v Jihlavě k dnešnímu dni kontrolu se šesti subjekty.

„Na druhou stranu však zahájení kontroly neznamená, že lze mluvit o nějakém porušení právních předpisů v oblasti působnosti inspektorátu. To, zda k porušení došlo, či nikoli, je právě kontrolou nutno prověřit," sdělila vědoucí právního oddělení Dagmar Plocková Mahrová, která dodává, že je to důsledkem rozkrývání subdodavatelských a dalších vztahů.

„S ohledem na naši zákonnou působnost se nezabýváme pouze konkrétními zhotoviteli stavby skutečně vykonávajícími stavební práce na staveništi, ale i dalšími subjekty, které mají ke stavbě jiný vztah (např. koordinátor bezpečnosti práce). Musíme rozklíčovat subdodavatelské a další vztahy subjektů na staveništi a ukotvit jednotlivé odpovědnosti k danému časovému okamžiku," vysvětlila.

Termín skončení vyšetřování zatím není znám.

Policejní vyšetřování bude pravděpodobně trvat delší dobu. Krajská policejní mluvčí Dana Čírtková uvedla, že nyní čekají na znalecké posudky. Jejich vypracování může trvat i měsíce. Experti ve svých posudcích sestavují časovou osu minutu po minutě včetně každého detailu. Případ vyšetřují kriminalisté z Havlíčkova Brodu jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Případným viníkům hrozí až deset let vězení.

Podle informací Deníku hraje ve vyšetřování klíčovou roli bagrista, který odtěžil zeminu u paty mostu a i kvůli tomu most spadl. „Naši lidé průběžně docházejí k výslechům," uvedl Radek Ondruš, právní zástupce firmy Bögl a Krýsl, která most opravuje. Podle dřívějších vyjádření za pádem mostu stojí i organizační chaos, který mezi několika firmami na mostě panoval.

Přitom v zadávací dokumentaci, kterou má Deník k dispozici, je jasně stanoveno, jak mají dělníci postupovat. „Nejpozději v době, kdy stávající silniční těleso bude odstraněno do úrovně paty klenuté příčle, tj. horního povrchu krajních opěr, musí být stávající klenba podepřena. Podpěry musí být aktivované, aby bylo zajištěno, že před pokračováním odtěžování násypu budou bezpečně přenášet svislé zatížení. Toto opatření je jednak nutné proto, aby klenbu bylo možné rozebrat, a jednak z důvodu zajištění stability konstrukce mostu před jeho odstraněním," píše se doslova v dokumentaci. Jinými slovy to znamená, že než se začne s odbagrováváním hlíny u krajních opěr tak, jak to dělníci dělali, musí být klenba podepřena a zajištěna proti zřícení.

Upozornění projektanta

Podepření klenby bylo důležité, jak se ukázalo dokonce životně důležité, protože ve zprávě o prohlídce mostu z roku 1927 se konstatuje, že za dobu existence mostu došlo ke zploštění klenby a naklonění opěr. Projektant dokonce upozorňuje na trhliny na dolní ploše ve vrcholu klenby a v patě na lícové straně opěr. „Dá se proto předpokládat, že bez zajištění by při plném odtěžení násypu mohlo dojít ke kolapsu stávající konstrukce," varoval projektant.

I přes tato varování dělníci obnažili jednu stranu krajní opěry ještě předtím, než byla klenba bezpečně podepřena. Navíc na mostě, který byl plný trhlin, jen pár hodin před zřícením pracoval dvacetitunový bagr a nákladní auto. Podle stavbyvedoucího firmy Bögl a Krýsl není vyloučeno, že tyto stroje mohly statiku mostu ještě více narušit. V tomto kontextu mohlo svou roli sehrát i počasí. Několik dnů předtím ve Vilémově vydatně pršelo, a půda v okolí mostu byla silně podmáčená.