Mše svatá se konala u kapličky Panny Marie u Antonínova Dolu. Mši celebroval nový opat želivského kláštera P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek O. Praem.

Bohoslužba je součástí oslav Celosvětového dne nedonošených dětí (Praematurity day). Smyslem Dne je upozornit na problematiku péče o děti se závažnou perinatální (předporodní či poporodní) zátěží a děti nezralé. Dále je připomínkou všech rozměrů života člověka a připomínkou toho, že radost i bolest mají svůj smysl.

O pořadatelské radosti a starosti se již tradičně podělily Oblastní charita Havlíčkův Brod a o. s. Nedoklubko pod záštitou Nemocnice Havlíčkův Brod.

„Bohoslužba je věnována dětem, které se narodily příliš malé a musely mnoho týdnů bojovat o život a budoucí zdraví. Je věnována dětem, které zdravé být nemohou a všem, kdo se o miminka „do dlaně" po porodu a v dalších letech starají. Je vzpomínkou na děti, které zemřely a jejich rodiče, kteří tuto bolest musí nést životem. Letošní účast odhadujeme na 120 lidí. Krásně se na nás smálo sluníčko a k hojné účasti jistě přispěl i pan opat," hodnotí nedělní odpoledne MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, zastupující ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod a dětská lékařka Nemocnice Havlíčkův Brod.  Pěvecky a hudebně mši svatou doprovázela kapela Výbuch z havlíčkobrodské farnosti.

Kapličku v roce 2010 se svými kamarády postavil pan Miroslav Pernička jako poděkování za zdraví a život jeho těžce nedonošených vnoučátek Vendulky a Mirečka. Rodina Perničkova se postarala také o občerstvení pro přítomné, za což jí patří velké díky.  Skupina nedonošených dětí je jednou z největších pacientských skupin v ČR i Evropě. Těch se v současné době u nás i v západním světě rodí zhruba 8 procent.

V České republice to znamená asi devět tisíc dětí ročně Díky velkým pokrokům přístrojového vybavení, ošetřovatelské péče a novými postupy neonatologie přežívá stále více dětí, které by před několika lety neměly šanci na život ani „dobré" přežití.

Tyto děti i jejich rodiny však potřebují mnohaletou, odbornou a komplexní péči, která je mnohdy podobně intenzivní jako na začátku života dítěte.

Nedílnou součástí následné péče o tyto děti je pomoc rané péče a dalších neziskových organizací. Jednou z nejvýrazněji pomáhajících organizací je rodičovská podpůrná skupina Nedoklubko.

Hana Fikarová