Jde o zjišťování IQ dětí zábavnou formou. Do projektu se zapojily některé základní školy v okrese Havlíčkův Brod, ale mohou se zapojit třeba i rodiny individuálně.

Vyšetření v rámci projektu je zcela zdarma, děti nijak nezatěžuje a pro rodiče může být podle organizátorů dobrým vodítkem, například v plánování dalšího školního vzdělání a k dalšímu rozvoji schopností dítěte.

Podrobné vyšetření může odhalit také například i vývojové poruchy učení a pomoci dítěti i rodičům porozumět různým potížím, se kterými se dítě ve škole setkává. celý projekt probíhá pod odbornou garancí profesora  Jiřího Horáčka, CSc. ze II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.