„Bude se týkat současné umělecké tvorby v obou regionech, propagace putovní výstavy ze sbírek Kraje Vysočina a uskutečnění společné výstavy obrazů ze sbírek Spolkové země Dolní Rakousko a sbírek Kraje Vysočina," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

„Všechny aktivity se uskuteční ve druhé polovině letošního roku, putovní výstava bude zahájena v Jihlavě," uvedla Ivana Schallnerová z krajského odboru kultury.  Cílem projektu je posilování přeshraniční kulturní spolupráce a zapojení dolnorakouských návštěvníků, tvůrců a badatelů do kulturních aktivit na Vysočině. Partnerem projektu na rakouské straně je Kulturvernetzung Niederösterreich.

Projekt má rozpočet 3,12 milionu korun. Spoluúčast havlíčkobrodského Muzea Vysočiny jako předkladatele projektu činí deset procent, evropská dotace se na úhradě podílí 85 procenty, zbývajících pět procent zaplatí státní rozpočet. Krajští radní na Vysočině doporučili zastupitelstvu, aby projekt předfinancovalo.

(čtk)