Tento převzatý a upravený titulek z filmu Woodyho Allena zve návštěvníky na unikátní výstavu „140 let muzejnictví v Havlíčkově Brodě", kterou mohou návštěvníci navštívit od září do ledna v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Výstava je otevřena každý den mimo pondělí vždy od devíti do sedmnácti hodin. „V letošním roce slaví Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 140 let své působnosti a aktivní činnosti v našem kraji. K tomuto výročí jsme připravili výstavu, která návštěvníkům přiblíží popularizační formou všechny muzejní činnosti a zároveň chceme ukázat veřejnosti nejnovější nákupy a dary do sbírek za posledních deset let," přiblížil ředitel muzea Jiří Jedlička.

Hlavním cílem výstavy je umožnit návštěvníkům získat přehled o smyslu vytváření sbírek a názorně ukázat kulturní a historické bohatství našeho města a regionu. A na co se mohou lidé při prohlídce těšit?

„Seznámíme je s činnostmi archeologa, historika, konzervátora, se způsoby získávání a tvorbou sbírek, s restaurováním sbírek, uložením sbírek v depozitáři či badatelskou a publikační činností a mnohým dalším, co s muzejnictvím souvisí," odpověděl na otázku Jedlička.
Muzeum také představí dosud nevystavené exponáty, z nichž některé jsou ještě v původním nekonzervovaném stavu, tak jak je muzeum získalo.

Bohatý program

V rámci výstavy nebudou chybět komentované prohlídky pracovníků muzea a tematické přednášky. Samotná nabídka přednášek je velmi bohatá a nabízí například téma Listopad 1989 – 25 let od sametové revoluce nebo Nejcenější archeologické nálezy Havlíčkova Brodu a Havlíčkobrodska. „Ke každému předmětu, který zde vystavujeme, se pojí neuvěřitelné lidské příběhy, které jsou zasazeny do historického kontextu a z obyčejného kusu předmětu vytvářejí pohled do minulosti na život lidí z Havlíčkobrodska," okomentoval Jedlička a ukázal na uniformu železničáře a řezníka, kterou našel v kontejneru technických služeb v Havlíčkově Brodě. „Velké množství pozůstalostí, textilu, nábytku a osobních předmětů končí v kontejnerech. Mizí tak řada cenných exponátů, kterými by bylo možné dokumentovat vývoj našeho města.

Ve spolupráci s pracovníky Technických služeb Havlíčkův Brod se nám daří některé předměty zachránit a za to jim patří poděkování," uzavírá ředitel muzea Jedlička.

Velmi zajímavý je i příběh textilu ze staré skříně, který je momentálně jedním z exponátů na výstavě. Jeden starý pán z obce nedaleko Havlíčkova Brodu zemřel v roce 2012 jako starý mládenec a odkázal dům Oblastní Charitě Havlíčkův Brod.

Pracovníci Charity oslovili muzejníky, aby se do domu podívali, zda by se něco nehodilo do sbírek. Na půdě bylo všechno možné, a také zaprášená skříň plná starých hadrů. Nakonec se ze z těchto hadrů vyklubalo na 70 kusů součástek krojů z poloviny 19. století. Jde především o ženské sukně, spodničky, zástěry, přadena lněných nití a dokonce i česká vlajka.

Důvodem, proč se do roku 2012 v domě zachovaly tak staré věci, je velmi prostý. Půda se minimálně dvě generace nevyklízela, protože se pán domu neoženil. Pokud by do domu přišla žena, pravděpodobně by všechno dobové oblečení skončilo v odpadkovém koši při generálním úklidu celého domu.

Filip Brož