Bytelná kniha s váhou rovných dvou kilogramů obsahuje objevné studie v němčině a češtině o dnes již napůl zapomenutém fenoménu hasičského hnutí. Vyšla u příležitosti 21. rozhovorů Mezinárodní pracovní skupiny pro historii hasičů a požární ochrany při CTIF (světová organizace hasičů a záchranářů založená v Paříži v roce 1900), které se minulý týden za účasti 77 dějepisců hasičského hnutí ze 14 evropských zemí konaly v Přibyslavi.

Obsáhlé dílo s množstvím archivních ilustrací redakčně připravil odborný pracovník ústředního hasičského muzea v Přibyslavi Stanislav Bárta spolu s historiky především z Německa a Rakouska.

„Od vzniku prvních hasičských sborů bylo jejich hlavní náplní nejen hašení požárů, ale také samaritánství, pomoc bližním, kteří při požárech nebo katastrofách utrpěli zranění," píše Vasil Pekar a dokládá, že za samaritánství se v té době v přeneseném slova smyslu považovalo milosrdenství. Pojem byl odvozen z Bible, kde v Lukášově evangeliu Ježíš vypovídá podobenství o Samaritánovi.

„Samaritáni byli ve své podstatě ranhojiči, kteří od dob křižáckých válek tvořili nezbytný doprovod při všech válečných taženích a vyskytovali se i v řádech Maltézských rytířů a Johanitů, které v Čechách později rovněž působily," dodává Pekar.

Nahradí hasiči Červený kříž?

Tento historik hasičského hnutí a starosta České hasičské jednoty ve své stati Cesta od samaritánů k záchranářům – Počátky samaritánské činnosti v Čechách připomíná zásluhy MUDr. Karla Růžičky z Křižanova v okrese Žďár nad Sázavou, který v roce 1893 sestavil tzv. Českou lékárnu hasičskou.

„Samaritánské čety v modernější podobě mají své místo i v současnosti, vždyť zatímco sbory dobrovolných hasičů jsou ve více než osmi tisících obcích, skupiny Červeného kříže – až na čestné výjimky, jakou na Vysočině například je Uhelná Příbram v okrese Havlíčkův Brod – na vesnicích většinou zanikly. Budeme usilovat o to, aby dobrovolní hasiči byli ještě lépe připraveni poskytovat první předlékařskou pomoc při silničních nehodách, požárech, záplavách, větrných smrštích a jiných neštěstích. Je zde prostor zejména pro ženy, které nyní více než dříve rozšiřují řady našich hasičských sborů," řekl Deníku Karel Richter, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nejpočetnějšího občanského společenství v zemi.

Ivo Havlík