Přes čtyři sta stran formátu A4 obsahuje studie historiků z Německa, Finska, Francie, Chorvatska, Nizozemska, Rakouska, Polska, Švýcarska, Slovenska, Slovinska a Česka o největších spektakulárních požárech ve světě a jejich strůjcích.

Objemná publikace s texty v němčině 
a češtině byla představena na 23. rozhovorech Mezinárodní pracovní skupiny pro historii hasičů a požární ochrany při CTIF (světová organizace, založená před rovnými 115 lety v Paříži) v Přibyslavi.

Dílo těžké dva a čtvrt kilogramu drží v rukou první náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Lubomír Janeba spolu se starostou hostujícího města Přibyslav Martinem Kamarádem, který osm desítek dějepisců z celé Evropy rozesmál poznámkou, že za křest knihy si vybrali odpovídající místo – Přibyslav v minulosti nikoli jednou lehla popelem.

Ivo Havlík