„Hlavní část výstavy je tvořena čtyřmi hlavními biotopy, s nimiž se mohou místní lidé v okrese setkat, tedy řekou Sázavou a jejími přítoky, lesem, zemědělskou krajinou a v neposlední řadě i rybníky a mokřady, ” osvětlil ředitel muzea Jiří Jedlička. V každém ze čtyř oddílů jsou vystaveni někteří zástupci zvířat, která se v něm vyskytují. Celý oddíl je doplněn fotografiemi a informačním panelem, který slouží k zasvěcení do daného problému.

Výstava takového typu není pro Muzeum Vysočiny úplně typická. „My vlastně přírodovědné výstavy moc neděláme, poněvadž nemáme přírodovědné oddělení. I pro nás samotné je to netradiční výstava a byla i poměrně náročná na zpracování a celkové naaranžování. Proto si myslím, že kdo z návštěvníků bude chtít, může do dvacátého srpna stále přijít, ” láká Jedlička.