V září 2015 to byl již rok, co STD zahájila svůj opětovný provoz. V našem zařízení našlo uplatnění již devět uživatelů. Sociálně terapeutická dílna je určena pro lidi s lehkým nebo středním mentálním a kombinovaným postižením. Přednostně se zaměřujeme na procvičování pracovních dovedností, návyků a sociálního začleňování do většinové společnosti. Dále se účastníme různých zábavních i odpočinkových akcí, návštěv a výletů. Uživatelé STD jsou velmi šikovní a zruční. Velkou radost máme, když od rodičů, opatrovníků nebo příbuzných, ale především od samotných uživatelů slýcháme, že jsou spokojeni, líbí se jim v zařízení, těší se na další návštěvu, práci či akci v STD.

Zaměstnanci STD