Ta si své oběti vybírala zásadně mezi malými a bezbrannými dětmi ve věku od šesti do deseti let. V podvečerních hodinách je přepadávala a okrádala o věci, které měly u sebe. Podle informací Deníku má skupina, kterou vede sedmnáctiletý mladík, na svědomí i pokus o znásilnění dívky mladší patnácti let.

„Vedení města je samozřejmě těmito událostmi, stejně jako veřejnost, velmi znepokojeno. Rozhodlo se proto přijmout, a to v součinnosti s městskou i republikovou policií, několik preventivních opatření. Do praxe je uvedeme co možná nejrychleji," řekl havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

V prvé řadě radnice přijme čtyři preventisty kriminality. „Tito lidé se budou především v odpoledních a podvečerních hodinách a také o víkendech pohybovat ve všech problémových lokalitách. Budou vybaveni mimo jiné i vysílačkami, jimiž budou v případě potřeby nebo jakéhokoliv podezření přivolávat hlídky městské nebo republikové policie. Navíc se domníváme, že už přítomnost těchto lidí v problematických místech bude mít žádoucí preventivní účinek," uvedl Tecl. Dalším opatřením se stane rozšíření kamerového systému.

Kalinovo nábřeží ohlídá i kamera

„Monitorovací zařízení necháme umístit i do blízkosti dětského hřiště na Kalinově nábřeží. Městská policie tak bude mít na očích veškeré dění nejen v této lokalitě, ale monitorovat jím bude i přístupovou cestu ke sportovní hale v Ledečské ulici," pokračoval Tecl.

Radnice už také vyzvala Policii ČR o přijetí potřebných kroků vedoucích k zajištění bezpečnosti a pořádku. Okamžité opatření přijala i havlíčkobrodská městská policie, která upravila pochůzkové trasy strážníků.

Ředitel havlíčkobrodské městské policie již avizoval, že hlídky se nyní více zaměřují na místa, kde mělo k přepadávání dětí docházet. Častěji budou vidět i v dalších vytipovaných lokalitách.

Finanční prostředky na zřízení míst, mzdy a vybavení čtyř preventistů kriminality, stejně jako na instalaci nové kamery, chce radnice získat prostřednictvím příslušných dotačních titulů. „Požádáme o ně ještě do konce tohoto měsíce. Pokud by ale mělo dojít ke zbytečným průtahům, uvolníme potřebné peníze z rozpočtu města," konstatoval Tecl.

Radnice v Havlíčkově Brodě se při úvaze o zřízení míst preventistů kriminality inspirovala i jinými městy.

V této souvislosti dodejme, že prvním městem u nás, v jehož ulicích se objevili preventisté kriminality, byl před šesti lety severočeský Děčín.

„V současné době máme již deset terénních pracovníků městské policie. Pracují samostatně ve dvoučlenných hlídkách a jsou vybaveni mobilními telefony. Operují v problematických lokalitách Děčína a jejich přítomnost v ulicích se nám plně osvědčuje," řekl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.