„Proto bude v této souvislosti provedena anketa na téma Bezpečnost ve městě. V anketě se mohou občané vyjádřit, jak jsou s bezpečnostní situací ve městě spokojeni, nebo naopak nespokojeni. Dále, která místa vnímají jako riziková, zda vůbec souhlasí se zřízením kamerového systému a podobně," informoval starosta města Zdeněk Tůma.

Ten dodal, že výsledky ankety poslouží radnici jako důležitý podklad pro rozhodování, kterým směrem se má město Ledeč ve zlepšování bezpečnosti vydat.

„Formuláře budou lidem doručeny do poštovních schránek. Dále jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách města, nebo si je zájemci mohou vyzvednout v informačním centru. Vyplněné formuláře mohou občané odevzdat do schránky umístěné na budově městského úřadu nebo do schránky umístěné v informačním centru, či přímo naskenované poslat na elektronickou adresu podatelna@ledecns.cz, a to do 17. ledna," vysvětlil celý postup starosta Tůma.

S dotací kraje

Po vyhodnocení ankety poslouží získané informace i pro potřeby dotačního řízení. „Chtěli bychom totiž na podporu tohoto projektu požádat o dotaci Kraj Vysočina," upřesnil starosta.

Ledeč nad Sázavou se tak zařadí mezi další města Havlíčkobrodska, která chtějí zvýšit bezpečnost ve městě. Tak je tomu například i v Golčově Jeníkově, kde má být kamerový systém podstatně vylepšen.

„Iniciativa vzešla z městského úřadu. Bezpečnost obyvatel patří k našim hlavním prioritám," zdůraznil jeníkovský starosta Vlastimil Marušák. Ten podotkl, že kamerový systém, který je ve městě provozován, se skládal ze tří kamer umístěných na radnici. „Tyto kamery jsou analogové, záznam z nich není zrovna dokonalý," uvedl starosta. Jak vysvětlil, stalo se například, že přímo v centru města u bankomatu došlo ke ztrátě peněženky a kamerový systém nebyl schopný zjistit, co se s peněženkou stalo. Stejně tak se z kamer nedalo vyčíst, kdo ukradl z vánočního stromu světelnou výzdobu.

Dlouholeté zkušenosti s monitorovacím systémem mají v Chotěboři.

„Od počátku bylo jasné, že kamerový systém má preventivní účinek. Tam, kde jsou kamery, jsme zaznamenali pokles přestupků proti veřejnému pořádku. Jde především o vandalismus a výtržnosti, nebo rušení nočního klidu. Nicméně aktuální statistické údaje budeme mít až na přelomu roku," řekl ředitel Městské policie v Chotěboři Jiří Novotný.

Na kamerový systém vsadila i radnice ve Ždírci nad Doubravou, která nechala kamery umístit nejen na hřbitov v Horním Studenci.

„Již v roce 2011 jsme ve Ždírci nad Doubravou společně s firmou OK Comp začali budovat kamerový systém. Prvně byla instalována venkovní kamera na budovu městského úřadu, která snímá vchod a také vchod do banky," informoval místostarosta Ždírce Bohumír Nikl.

Po kamerovém systému touží městys Vilémov, kamery si přála, s ohledem na narůstající vandalismus hlavně v letních měsících, dokonce i obec Sobíňov.