Stále však není vyřešeno vlastnictví pozemků a stavby vlečky. "V současné době probíhají jednání o předání příslušnosti hospodařit s tímto majetkem z příspěvkové organizace ministerstva vnitra Armádní servisní na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. K faktickému předání zatím nedošlo - poslední informace z 20.června 2017. Pak teprve bude rozhodnuto, zda bude žádosti města vyhověno," vzkázal milovníkům cyklistiky tajemník Linhart.

Bohužel, město nemá moc jiných možností, protože nevlastní vhodné pozemky, po kterých by bylo možné cyklostezku vést. Jednání s velkým množstvím soukromých vlastníků jsou zdlouhavá a složitá, avšak jednání se státem je vůbec nejpomalejší.