„Podíl nezaměstnaných v okrese Havlíčkův Brod k 31.1.2017 je 4,9 %, což je 3 029 uchazečů o zaměstnání. Volných míst k tomuto datu bylo v nabídce 822. Vývoj na trhu práce je příznivý a proto očekáváme, že ve statistice k 28. únoru, která bude zveřejněna 8. března, bude počet nezaměstnaných nižší a počet volných míst vyšší," konstatoval ředitel havlíčkobrodského úřadu práce Martin Kouřil.

Nejčastěji nabízené volné pracovní pozice mohou uchazeči najít v oblasti strojírenství. „Zájem je hlavně o strojírenské, montážní a manipulační dělníky. Dále je to oblast dopravy. Poptávka je hlavně po řidičích nákladní dopravy," upřesnil ředitel Kouřil s tím, že začínají výrazně růst počty sezónních volných míst, hlavně míst pro stavební dělníky. „Očekáváme, že nabídka volných pracovních míst se bude dále zvyšovat přibližně na loňskou úroveň, kdy se pohybovala okolo 1000 volných míst," podotkl ředitel.

Nicméně lidé ve vyšším věku i při současné nízké nezaměstnanosti hledají obtížněji zaměstnání. „V padesáti mě propustili z práce. Umím dva cizí jazyky, z jednoho mám zkoušku, pracovala jsem ve firmě s technickým zaměřením. Práci jsem hledala dost těžko, přesto že jsem byla ochotná dělat ledacos. Třeba i obsluhu u benzínové pumpy. Všude byli nadšení z mého životopisu a zkušeností, ale napsali mi, že přijali někoho jiného. Jenže když jsem se podívala na nabídku pracovních míst, tak ta místa, kde jsem se hlásila, byla volná pořád, takže problém byl můj věk. Jasná diskriminace," posteskla si například Marie Smíšková z Havlíčkova Brodu.

Úřad práce podle ředitele Martina Kouřila věnuje nezaměstnaným ve vyšším věku zvýšenou péči. „Jsou podporováni ve snaze změnit nebo zvýšit si kvalifikaci formou rekvalifikačních kurzů, zaměstnavatelům jsou poskytovány příspěvky formou společensky účelných pracovních míst a veřejně prospěšných prací, pokud přijmou tyto uchazeče o zaměstnání. Dále mají možnost vstoupit do projektů, které jsou přímo zaměřeny na podporu osob 50+ při jejich umísťování na trhu práce," informoval ředitel Kouřil.

„Zatímco v roce 2014 tvořili lidé nad 50 let z celkového počtu osob podpořených v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) 23,2 %, loni jejich podíl stoupl na 26,3 %, sdělila Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR. (Úřad práce České republiky) a dodala: „Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu a v budoucnu budou patřit mezi klíčové hráče.

Přesto jejich zaměstnávání stále brání předsudky a obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času. Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního zaměstnance."

Stejně jako v uplynulém, tak i v současném programovém období, běží v rámci celé republiky hned několik projektů zaměřených na starší uchazeče o pracovní místa

„Jen v průběhu loňského roku, kdy ÚP ČR spustil jejich realizaci, zařadil do projektů 826 uchazečů z cílové skupiny. Už 51 z nich získalo díky tomu nějaký druh kvalifikace, 230 osob absolvovalo skupinové poradenství, 53 účastníků ukončilo některý z rekvalifikačních kurzů, 353 uchazečů získalo zaměstnání v rámci SÚPM (Společensky účelná pracovní místa) a 5 lidí pak krátkodobé pracovní uplatnění na VPP (vedlejší pracovní poměr," informovala mluvčí Beránková.

„Uchazeče vyšších věkových kategorií demotivují také časté neúspěchy při výběrových řízeních. Zčásti se na tomto vnímání ale podílí sami. Trpí pocity méněcennosti, nevěří si. Přitom právě oni mohou vnést do firmy tolik potřebné zkušenosti, zodpovědnost, loajalitu a ve spojení s mladšími kolegy vytvořit velmi výkonný pracovní tým, a to napříč oborovým spektrem," shrnula další problém se kterým se starší nezaměstnaní potýkají, generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.