Jak dodává, Borové se podařilo koupit a částečně opravit sokolovnu, koupit pozemky na další výstavbu rodinných domů. „Vystavěli jsme teplovod z bioplynové stanice, zakoupili novou CAS pro výjezdovou jednotku. Realizovali jsme výstavbu cest v rámci pozemkových úprav,“ doplnil starosta.

V současné době dokončuje městys projekt Energetické úspory (zateplení)budovy Základní školy Havlíčkova Borová. Připraven je projekt na novou mateřskou školu (v říjnu bude městys žádat o dotaci), na rybníky (je už stavební povolení, zbývá dořešit majetkoprávní vyrovnání s povodím) a na zasíťování parcel pro deset rodinných domů, kde městys bude vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Celkem jsme za dané období získali 37 dotací v celkové výši asi 30 milionů korun,“ dodává Uttendofský.