I letos byl o celou sérii odborných přednášek enormní zájem a sál byl zaplněn do posledního místa.

Jedním z přednášejících byl například Pavel Březina, který se věnuje práci se slabozrakými, tělesně postiženými i seniory a učí sebeobranu. V Havlíčkově Brodě mluvil o násilí v nemocnicích a řešení možných krizových situací. Za deset let praxe získal bohaté zkušenosti, proškolil více než čtyři tisíce pracovníků ve zdravotnictví.

Se svým příspěvkem vystoupila i socioložka Petra Kutálková, která na Ostrově mluvila především o homoparentálních rodinách v České republice a o jejich mnohdy nelehké životní situaci. Zajímavý příspěvek měla i známá psychiatrička a sexuoložka Hana Fifková. Zabývala se v něm hlavně transsexualitou, jejími příčinami a problémy, s nimiž se tito lidé v naší společnosti musejí každodenně vypořádávat.

Dalšími přednášejícími byli i socioložka Iva Šmídová a lékař Marek Hakl, který se dlouhodobě věnuje léčbě bolesti. Ti přítomné seznámili s problematikou možných sporů mezi rodičkami a porodníky, ale také o novinkách v léčbě bolesti za využití lékařského konopí.

Není bez zajímavosti, že primář Hakl vyslovil i svůj pozitivní názor na tuto léčbu, ovšem pouze za předpokladu, že je zcela v rukou lékaře.

(dop)