Loňské stavební práce na Lipnici si vyžádaly více než 13 milionů korun. Úpravy se dočkalo také nádvoří hradu. „Nádvoří bylo nezpevněné, povrch se neupravoval prakticky od 16. století, takže to je velká změna a posun,“ uvedl kastelán hradu Marek Hanzlík.

Obnova Thurnovského paláce, ve které se bude letos pokračovat, probíhá již od minulého století, kdy se na památce negativně podepsaly necitlivé úpravy s použitím betonářské technologie. „Palác v roce 1869 poničil rozsáhlý požár, z velké části z něj zbyly jenom obvodové zdi. Při rekonstrukci v 70. a 80. letech 20. století se v paláci dodělaly železobetonové stropy. Když tam člověk vstoupil, měl pocit, že je na staveništi a rozhodně ne na středověkém hradě,“ doplnil správce hradu.

Podstatná část paláce pak zůstala několik desítek let nedokončená. Úkolu zlepšit jeho bezútěšný stav se nakonec chopili architekti Václav Girsa, Miloslav Hanzl a Jana Strnadová. „Zásahy z 80. let byly nevratné a dokončovat rekonstrukci podle původního projektu by ještě více památku poškodilo,“ uvedl Miloslav Hanzl.

Architekti se nakonec rozhodli moderní materiál neschovávat a konstrukce z doby nedokončených oprav, zejména železobetonové stropy, které nebylo reálné odstranit, do hry cíleně zapojit. Výsledkem je zajímavé propojení minulosti s přítomností. Památková obnova interiéru prvního patra Thurnovského paláce, která probíhala v letech 2009 až 2014, byla před dvěma lety dokonce nominována Českou komorou architektů na Českou cenu za architekturu.

„V minulém roce obnova pokračovala v druhém patře paláce. Tyto prostory se trochu zrevitalizovaly, ta ne úplně vhodná úprava z dob socializmu se zkorigovala, ale zároveň nepopřela. My takhle vlastně přiznáváme, že tento dům tak trochu vstal z mrtvých a že to jsou tak trochu protézy,“ poznamenal kastelán hradu.

Prostor druhého patra Thurnovského paláce své využití teprve nalezne. V prvním patře dnes návštěvníci mohou obdivovat expozici středověkých kachlů, tedy zbytků středověkých kamen, které se nalezly v sutinách hradu, a chystá se i jedna zajímavá novinka. Při návštěvě sídla v chladnějším počasí mnoho lidí napadne, jaké asi bylo žít mezi těmito chladnými zdmi v zimě. Odpověď nabídne právě připravovaná expozice.

„Toto patro bude věnováno expozici, která návštěvníkům přiblíží způsoby vytápění středověkých hradních místností. Jedná se o tři základní druhy vytápění. Krby, kachlová kamna a takové, dalo by se říci, horkovzdušné ústřední vytápění, které se v těch luxusnějších sídlech také používalo,“ přiblížil chystanou expozici Marek Hanzlík.

K tomu patří také komínové systémy a černá kuchyně, která je v prvním patře paláce částečně zachovaná. „Ta nám přibližuje, že oheň se nepoužíval jenom k vytápění, ale také k vaření,“ poznamenal kastelán. Součástí expozice by mělo být i několik ukázkových míst, kde by se dalo opravdu zatopit. „Jedna místnost by mohla být středověce vybavená a byla by tu kachlová kamna, v další vybavené místnosti by byl krb a mohla by tam být funkční i černá kuchyně. Při různých příležitostech by tedy bylo možné návštěvníkům ukázat, jak uvnitř hradu praská oheň. Nejen, že se tím zateplí prostor, ale je to zajímavé i vizuálně,“ dodal Marek Hanzlík.

Expozice by měla být hotová do konce tohoto roku.