Dokončena je betonáž a izolace mostního tělesa budoucí vozovky. V sobotu pokračovala zádlažba oboustranných chodníků vedoucích po mostě (na snímku).

Souběžně probíhají dokončovací práce související s obměnou a montáží plynového potrubí vedoucího pod mostem. Pracuje se také na úpravách na most navazujících komunikací včetně chodníků pro pěší. 

Jaroslav Švanda