Zájemci, kteří nepostaví domek včas, riskují vysokou pokutu.

„Jedná se celkem o šest stavebních parcel. Podmínky stanovilo zastupitelstvo. Cena je 280 korun za čtvereční metr," informoval starosta Jan Martinec s tím, že náklady spojené s vkladem pozemku do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající, to je město.

Kdo volné pozemky získá, na to městský úřad stanovil pořadník. „Pozemky budou přednostně nabídnuty podle pořadníku žádostí, vedeného městským úřadem, a to zájemcům, z nichž, jde-li o partnery, má alespoň jeden trvalé bydliště na území města Ždírec nad Doubravou," upřesnil starosta.

Město si pozemky pojistí smlouvou

Zájem o pozemky je značný. Město se chce zároveň pojistit, aby majitelé na pozemku opravdu postavili rodinný domek a nevyužívali ho například ke spekulaci. „Kupní smlouva bude, kromě jiného, obsahovat věcné břemeno zapsané pro město Ždírec, spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku, a to za jeho kupní cenu. Dále je tu například smluvní pokuta ve výši 100 tisíc korun pro kupujícího, když do 5 let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje rodinný domek," načrtl starosta některé klauzule ve smlouvě, které mají majetek města ochránit.

Samozřejmě výhodou pro nové majitele pozemků bude přihlásit se k trvalému pobytu ve městě. Ždírec se v posledních letech nebývalým způsobem rozrůstá, na pravém břehu řeky přibývají rodinné domy a s nimi rovněž roste občanská vybavenost. Například v lokalitě Hamerská vzniklo postupně šest nových ulic a bylo postaveno 133 rodinných domů a pět bytových domů se 46 byty.

Ždírec měl štěstí, že mezi roky 1996 až 2000 mohl pro stavby rodinných domů nabízet obecní pozemky. Od roku 2001 město postupně vykupuje pozemky od soukromých vlastníků. Do výkupů městská pokladna investovala přibližně pět milionů korun a do výstavby technické infrastruktury Ždírec investoval asi 38 milionů.

Stavební ruch zasáhl v posledních letech celé Podoubraví. Pro města a obce jsou nové parcely možností, jak zvýšit počet obyvatel. Sobíňov mezi Chotěboří a Ždírcem nad Doubravou se novou zástavbou pyšní už několik let.

V posledních pěti letech zde přibyly desítky nových domů. Celou novou čtvrť buduje postupně také město Chotěboř. Konkrétně se jedná o lokalitu Boží Muka, kde město nabízí aktuálně k prodeji osm velkých stavebních parcel. Průměrná cena pozemku je 650 korun za čtvereční metr, včetně DPH.