Po půlročním jednání se městu podařilo uzavřít dohodu se současnou majitelkou. Předmětem smlouvy jsou pozemky v lokalitě pod Ledečskou ulicí, u ubytovny Sport, areál bývalého statku u křižovatky poblíž kostela Svatého Vojtěcha a navazující pozemky (cirkusplac). Nejmenší část pozemku v Ledečské ulici město potřebovalo získat kvůli stavbě cyklostezky do Perknova, „Byl to poslední pozemek, který jsme potřebovali řešit,“ doplnil brodský místostarosta Čeněk Jůzl.

Jedním z nejcennějších pozemků, zejména pro dopravu ve městě, je lokalita okolo bývalého statku u křižovatky Masarykova – Ledečská. Doprava v tomto místě je v současnosti velmi problematická a díky nově získaným pozemkům by se to v budoucnu mohlo zlepšit. „O tom statku se mluví už několik let. V územních plánech je dlouhodobě definován jako dopravní závada. Uvažovalo se o tom, že by zde mohl být třeba kruhový objezd, aby se zkvalitnil výjezd z Ledečské na Masarykovu,“ poznamenal Čeněk Jůzl.

Město pro statek jiné využití nehledá. „Je to možnost jak vyřešit jedno bolavé místo ve městě. Z tohoto důvodu by nebylo dobré uvažovat o nějakém komerčním využití této budovy,“ doplnil místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.
Další pozemky pod Ledečskou ulicí by mohly posloužit také jako místo pro nové sportoviště. „Uvažujeme o nějakém tréninkovém hřišti pro florbal a podobně. Tak je tento pozemek také zanesený v územním plánu. Velká část těchto pozemků je v ochranném pásmu a proto je nelze zastavět,“ zmínil Čeněk Jůzl.

Na dalším pozemku u ubytovny Sport by podle jedné z variant mohla časem stát i víceúčelová sportovní hala.

„U jedné lokality, kde jsou zvěřince a cirkusplac, nám bylo doporučeno zvážit, zda by se tu nemohlo vytvořit jedno z centrálních parkovišť. Je to vhodné místo, dokonce jsme už o tom jednali i s Policií ČR. Ta by za určitých podmínek povolila i odbočovací, připojovací a výjezdový pruh z této lokality. Pokud by tam návštěvníci Brodu nechali své vozy, mohli by se podchodem pod silnicí I/38 dostat pohodlně do centra,“ dodal Libor Honzárek.