Po půlročním jednání se městu podařilo uzavřít dohodu se současnou majitelkou. Předmětem smlouvy jsou pozemky v lokalitě pod Ledečskou ulicí, u ubytovny Sport, areál bývalého statku u křižovatky poblíž kostela Svatého Vojtěcha a navazující pozemky (cirkusplac). Nejmenší část pozemku v Ledečské ulici město potřebovalo získat kvůli stavbě cyklostezky do Perknova, „Byl to poslední pozemek, který jsme potřebovali řešit,“ doplnil brodský místostarosta Čeněk Jůzl.

Jedním z nejcennějších pozemků, zejména pro dopravu ve městě, je lokalita okolo bývalého statku u křižovatky Masarykova – Ledečská. Doprava v tomto místě je v současnosti velmi problematická a díky nově získaným pozemkům by se to v budoucnu mohlo zlepšit. „O tom statku se mluví už několik let. V územních plánech je dlouhodobě definován jako dopravní závada. Uvažovalo se o tom, že by zde mohl být třeba kruhový objezd, aby se zkvalitnil výjezd z Ledečské na Masarykovu,“ poznamenal Čeněk Jůzl.

Peníze. Ilustrační foto.
Stát se zbavuje majetku, převádí ho na obce.

Město pro statek jiné využití nehledá. „Je to možnost jak vyřešit jedno bolavé místo ve městě. Z tohoto důvodu by nebylo dobré uvažovat o nějakém komerčním využití této budovy,“ doplnil místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.
Další pozemky pod Ledečskou ulicí by mohly posloužit také jako místo pro nové sportoviště. „Uvažujeme o nějakém tréninkovém hřišti pro florbal a podobně. Tak je tento pozemek také zanesený v územním plánu. Velká část těchto pozemků je v ochranném pásmu a proto je nelze zastavět,“ zmínil Čeněk Jůzl.

Na dalším pozemku u ubytovny Sport by podle jedné z variant mohla časem stát i víceúčelová sportovní hala.

„U jedné lokality, kde jsou zvěřince a cirkusplac, nám bylo doporučeno zvážit, zda by se tu nemohlo vytvořit jedno z centrálních parkovišť. Je to vhodné místo, dokonce jsme už o tom jednali i s Policií ČR. Ta by za určitých podmínek povolila i odbočovací, připojovací a výjezdový pruh z této lokality. Pokud by tam návštěvníci Brodu nechali své vozy, mohli by se podchodem pod silnicí I/38 dostat pohodlně do centra,“ dodal Libor Honzárek.

Otevřené zahrady.
Víkend otevřených zahrad odhalí přírodní skvosty