Na rekonstrukcích obou svatostánků se významně podíleli místní farníci.

V uplynulém roce probíhala v kostele sv. Ondřeje rekonstrukce východního štítu a severní fasády financovaná z Programu Záchrany Architektonického dědictví Ministerstva kultury České Republiky. „Záměr památkářů je zachovat maximum původních vrstev a pouze doplnit chybějící partie, osadit parapety olověnými plechy a barevně sjednotit plochy mezi pilíři," informoval občany za pohledskou farnost Jan Novák a s tím, že poděkování patří hlavně dobrovolníkům, kteří pomáhali stavět a rozebírat lešení, a sice Janu Ondráčkovi, Jiřímu Březinovi, Petru Eisovi a jeho synu Petru, Janu Eisovi, Ladislavu Heilandovi a jeho synu Ladislavovi, dceři Kláře, Marii Bergerové, bratrům Lukáši a Alexovi Gašparových a Petru Klementovi a rodině Černých z Termesiv za poskytnutí části lešení. Restaurací prošel obraz sv. Prokopa pod rukama akademické malířky Evy Kolmanové a to díky pomoci soukromého dárce. „Došlo též k obnově elektronického zabezpečovacího systému, financovaného z rozpočtu obce, dík patří panu Lázničkovi za servisní služby," upřesnil Novák.

Kostel sv. Anny na poutním místě za Pohledem též nezaostává za svým starším bratrem a dostal díky společnému úsilí farnosti i obce kamenný stupeň. „Za tím účelem převede obec část pozemku do farního vlastnictví, za což jí patří díky. Na stavebních pracích se rovným dílem přičinili dobrovolníci z řad farníků zvláště pak bratři Mištové a Heilandovi, otec a syn. Josef Hanold svou trpělivou a pečlivou prací obnovil schodiště na severní kůr kostela, za což mu náleží velké poděkování. Na pohledském hřbitově došlo k obnovení nátěru na části litinového oplocení," doplnil Novák.