Zřídila účet na který mohou přispět případní dárci. Zatím se na něm objevilo přes padesát tisíc. „O prázdninách jsme nechali provést stavebně historický průzkum. Nyní se zpracovává projekt na opravy. Když vše půjde hladce, mohli bychom v lednu 2021 zažádat o státní dotaci na opravu střechy a zvoničky,“ informoval starosta David Drahoš.

Podle odborníků kovárna ve Věžnici patří ke stavbám, které z Vysočiny už zmizely. „Stará kovárna ve Věžnici na Havlíčkobrodsku je unikát a měla by zůstat zachována, prohlásil Jan Prchal z Klubu za historickou Polnou.

Jako první se tedy začal o starou kovárnu zajímat polenský Klub. Pak o ní napsal Havlíčkobrodský deník. Nato se o kovárnu začali zajímat čtenáři a chtěli k záchraně stavby přispět.