Uvedla to místostarostka města Lenka Arnotová s tím, že všechny tyto peníze budou bezvýhradně použity na financování volnočasových aktivit ve Světlé nad Sázavou a jejím bezprostředním okolí.

„Otázkou hazardu se zabývalo i poslední zasedání zastupitelstva. To posoudilo i nabídku obchodní společnosti Bonver Win, která městu nabídla spolupráci v oblasti regulace, kontroly a správy provozu sázkových zařízení. Společnost také naznačila, že by uvítala přehodnocení restriktivních vyhlášek, které jednotlivé samosprávy, tu světelskou nevyjímaje, v souvislosti s regulací a omezením hazardu přijímají," pokračovala Arnotová.

Zastupitelé ale nabídku společnosti Bonver Win odmítli s odkazem na platnou vyhlášku města o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.

„Tu jsme přijali v září předloňského roku a jejím prostřednictvím stanovili konečný počet terminálů ve městě, který se již zvyšovat nebude, a vymezili ulice a jednotlivá čísla popisná, v nichž je možné loterijní hry provozovat," připomněl starosta města Jan Tourek.

Osm míst a tři desítky automatů

V současné době je na území Světlé nad Sázavou osm míst s celkem třiceti výherními hracími automaty a terminály.

Stejně jako v jiných městech a obcích, tak i ve Světlé nad Sázavou se čas od času diskutuje o tom, jestli kontrolovaný hazard v ulicích města ponechat, nebo zcela zlikvidovat.

„Myslím si, že legální hazard, který podléhá jistým pravidlům, regulaci a kontrole, je menším zlem, než kdyby se z ulice přestěhoval v uvozovkách řečeno do podzemí. Navíc jsem přesvědčena, že lidé, kteří ve Světlé nad Sázavou hrají na automatech, by v případě jejich absolutního zákazu jezdili jinam," poznamenala v této souvislosti místostarostka Arnotová.

Obecně závazné vyhlášky o regulaci a dalším nezvyšování počtu videoloterijních terminálů již mají prakticky všechna větší místa na Havlíčkobrodsku.