K zásahu dojde v rámci akce Zeleň do Havlíčkova Brodu, která je podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí.

Náhradou za pokácené dřeviny budou vysázeny nové stromy. „Konkrétně se bude jednat o úzkokorunné habry, které dobře snáší městské prostředí a nedosahují, oproti stávajícím stromům, tak velkého vzrůstu. Kácení i následné výsadby provede odborná arboristická firma," uvedla Kateřina Hamanová z oddělení řízení projektů.

Všechny práce jsou prováděny na základě odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ke kácení byla vydána platná povolení a posudky orgánů ochrany přírody.

Havlíčkobrodská radnice žádá obyvatele přilehlých domů, aby se svými auty ve dnech kácení neparkovali přímo na ulici pod stromy. Parkování vozidel bude ve dnech kácení silničním správním úřadem omezeno.