Do unikátního celoevropského  projektu který má vytvořit most mezi odlišnými generacemi se přihlásila základní škola v Přibyslavi.
„Tento projekt je založený na spolupráci dětí a seniorů, kromě České republiky se ho účastní například Maďarsko, Bulharsko a další státy Evropské Unie. Má vést ke vzájemnému pochopení a toleranci života dvou různých generací," informovala učitelka základní školy v Přibyslavi Marie Zichová.

Projekt nese oficiální název Nature for Care, Care for Nature (v ČR pod názvem Příroda mostem mezi generacemi), který je zaměřen na podporu  vzdělávání v historickém, kulturním a sociálním kontextu, směřuje k tomu, aby byl vystaven pomyslný most mezi nejmladší a nejstarší generací, aby tyto dvě skupiny našly co nejvíce společných témat, vzájemně se poznaly a obohatily.

Konference: Přibyslav v běhu času

Projekt příroda mostem mezi generacemi oficiálně končí letos, ale přibyslavská škola v něm podle Zichové hodlá pokračovat pod názvem Život v našich obcích tehdy a teď.

Projekt vyvrcholí konferencí, která se konát v sobotu 20. října ve 14 hodin odpoledne ve vestibulu radnice. „Přibyslav má dvanáct místních částí. V rámci konference děti, které v těchto obcích žijí, svoji obec představí v aktuální současnosti. Pak o obci budou hovořit tamní obyvatelé – senioři a pamětníci. K dispozici budou i fotografie a diapozitivy. Účastníci konference si budou moci porovnat, jak se život v obcích v běhu let měnil," popsala průběh celé akce učitelka Zichová.

Hlavními garanty projektu v Přibyslavi jsou senioři klubu Pohoda a dětský kroužek Otakárek.Oba kluby mají za sebou již nejméně pět společných programů. V loňském roce učily děti z kroužku Otakárek seniory třídit odpad. V květnu děti a senioři jeli společně na výlet do pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit.