„Část hráze původního rybníku je ještě v terénu patrná. Práce byly zahájeny skrývkou ornice a pokračují těžbou jílové vrstvy a jejím odvozem do Polné. Proč do Polné? Vytěžená zemina je vhodná pro takzvané utěsnění skládky komunálních odpadů a žďárská společnost Aquasys, která sanaci skládky provádí, tuto zeminu od lesního družstva odkoupí," informoval starosta Ždírce Jan Martinec.

Po vytěžení plochy rybníka bude zahájena výstavba hráze. Rybník by měl být dostavěn ještě v letošním roce.