Příčinou zpoždění jsou úřední průtahy kolem vydání stavebního povolení a nesouhlas ochránců přírody.

„Na samém závěru loňského roku byly z popudu Ředitelství silnic a dálnic vykáceny stromy podél úseku silnice mezi Ždírcem a Krucemburkem. Kácení, které vyvolalo velký ohlas u veřejnosti i sdělovacích prostředků, mělo jediný cíl, rekonstruovat a rozšířit silnici od Krucemburku na Kanál, tedy křižovatku se silnicí druhé třídy 345," popsal starosta Ždírce Jan Martinec s tím, že k uvedené rekonstrukci potřebovalo ředitelství silnic získat stavební povolení a k němu souhlas Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jak vysvětlil starosta, správa napadla rozhodnutí úřadu města Ždírec i městyse Krucemburk, a celá záležitost na základě odvolání Krucemburku skončila na Ministerstvu životního prostředí.

Papírové souboje mezi úředníky

„Ministerstvo po pětaosmdesáti dnech potvrdilo zrušení rozhodnutí o kácení stromů. Problémem je to, že podle správního řádu má každý úřad ve správním řízení rozhodnout do třiceti dnů, v odůvodněných případech do šedesáti dnů. Městys proto napadl uvedené rozhodnutí a máme za to, že bude kompletně zrušeno," uvedl Martinec

Krajský úřad zahájil koncem srpna řízení k povolení stavby. Proces povolování trvá, pokud jde vše hladce, šedesát dnů. Pro ředitelství silnic a nás, uživatele silnice, z toho vyplývá, že stavba letos již nebude realizována, protože v listopadu není záruka pro dobře provedenou práci, zejména pokládku koberce," konstatoval starosta Martinec.

Pozitivem na celé věci je podle starosty Martince fakt, že jak město Ždírec, tak městys Krucemburk mají jasno o náhradní výsadbě za pokácené stromy. „Městský úřad nechal spočítat takzvanou ekologickou újmu za vykácených devatenáct stromů u státní silnice na ždíreckém katastru a po jednáních s Ředitelstvím silnici a dálnic a Správou Chráněné krajinné oblasti jsme došli k dohodě, že mezi státní silnicí  a cyklostezkou bude vysázeno sto devět keřů," informoval ždírecký starosta Martinec.

,Podél silnice I/34 v úseku Ždírec – Nové Ransko 48 lip, v ulici K Trnávce v průmyslové zóně 11 lip a podél dvou polních cest na Kohoutově 31 třešní, 19 švestek a 100 jilmů, lip a javorů. Celkem nahradí 19 vykácených 209 nově vysázených stromů o obvodu kmene 10-12 cm, tedy již pěkně rostlé stromky. Veškeré náklady spojené s výsadbou a pětiletou péčí o stromky bude zajišťovat a hradit ŘSD ČR," upřesnil konkrétní výčet výsadby nových stromů starosta Martinec. Fakt, že rekonstrukce silnice mezi Ždírcem a Krucemburkem se odkládá, řidiče, kteří tudy jezdí pravidelně, moc netěší.

„Konečně se prý opraví silnice ze Ždírce do Krucemburku. Jezdím tam často a žádná slast to není. Jenže jsme se těšili zbytečně. Po rozbité silnici budeme jezdit dál. Ale stromy kolem budou jedna radost, aby bylo do čeho nabourat. Na jednu stranu chceme mít kolem silnic hustou alej, na druhé straně aut je pořád víc. Chceme jezdit po opravených širokých komunikacích skoro na úrovni dálnice. Měli bychom si v tom udělat konečně jasno," posteskl si pan Karel z Hlinska. Kácení  stromů podél silnice první třídy číslo 37 ze Ždírce směrem na Krucemburk, která ale už rekonstrukci nutně potřebovala, pobouřilo na jaře některé místní obyvatele a zalarmovalo ochránce přírody. Organizace Arnika vyhrožovala v souvislosti s kácením stromořadí podáním trestního oznámení.

„Pro rekonstrukci silnice v majetku ŘSD byla zvolena nejpohodlnější, ale také nejhloupější metoda, kdy se nejprve vykácí všechny stromy. Je to sice snadnější, ale způsobuje to nenahraditelnou škodu na životním prostředí. Podle nás navíc v tomto případě došlo i k porušení zákona, a to hned několikrát," komentoval vedoucí kampaně Zachraňme stromy, Martin Skalský z Arniky.