„Předpokládáme, že činnosti spočívající v kácení zeleně, geodetické práce anebo archeologický průzkum budou zahájeny v šestém kalendářním týdnu,“ prozradila mluvčí stavební společnosti Strabag Edita Novotná.

Na ně pak navážou stavební dělníci. „V průběhu března budeme pokračovat skrývkou ornice na hospodářsky využívaných zemědělských plochách. V dubnu by měly být zahájeny zemní práce a následně práce na zakládání mostních objektů,“ přiblížila další postup Novotná.

Všechno prý jde podle plánů. „Přípravné práce, konkrétně příprava harmonogramu stavby, běží a není tedy rozhodně na místě hovořit v této fázi projektu o jakémkoliv zpoždění. Detailní plán výstavby je důležitou součástí realizace každého projektu,“ upozornila Novotná.

Samotná stavba obchvatu ale nebude jednoduchou záležitostí. „Zahrnuje totiž jedenáct mostních objektů, z toho dvě mostní estakády, a dvě mimoúrovňové křižovatky,“ podotkla Novotná.

Jihovýchodní obchvat bude dlouhý přes čtyři kilometry a jeho stavba vyjde na zhruba jeden a půl miliardy korun. O stavbu se podělí pracovníci společností Strabag, M-Silnice a Porr. Hotovo by mělo být na konci roku 2022.