Na tyto otázky motoristům odpověděl vedoucí odboru dopravy Městského úřaduSvětlá nad Sázavou Miroslav Peroutka.

„Důvodem uzavírky silnice II/347 mezi Světlou nad Sázavou a křižovatkou se silnicí III/34736 u Dolního Města byla její rekonstrukce, která spočívala v odfrézování živičných vrstev, opravě propustků, sanaci vybraných a určených míst silnice II/347, pokládce živičných vrstev, dosypání a úpravě krajnic v celém úseku," připomenul důvody a způsob oprav na silnici vedoucí odboru dopravy. Uvedená uzavírka se blíží k závěru a komunikace bude dána do předčasného užívání od 1. 9. 2015. „Dále zde budou probíhat dokončovací práce podél komunikace jako osev trávy, případně vysazování nových stromů a úprava krajnice," doplnil vedoucí Peroutka.

Důvodem uzavírky další uzavírky, tentokrát silnice II/150 v km cca 75,780 – 76,400 mezi obcí Nová Ves u Světlé nad Sázavou – část Dobrá,
a obcí Babice, byla rekonstrukce mostu a opěrné zdi u továrního areálu Dobrá. „Provoz na uvedené komunikaci kolem továrního areálu Dobrá bude dán do předčasného užívání už od konce srpna 2015. Oprava mostu přes řeku Sázavu v obci Okrouhlice potrvá do poloviny listopadu a zde bude provoz řízen světelnými signály," dodal vedoucí.

Dále pak trvá oprava mostku před obcí Habry, kdy objízdná trasa je vedena přes obec Sázavka. Uvedená oprava je plánována.