Průzkumy zaměřující se na informovanost obyvatelstva o zpětném odběru elektrozařízení ukazují, že stále mnoho občanů České republiky skladuje vysloužilé elektrospotřebiče doma v kůlnách, na půdách či v garážích. Častými důvody jsou jednak neznalost občanů, kam vlastně nepotřebné spotřebiče odložit, nebo nevyhovující dostupnost sběrného místa. Snahou společností, zajišťujících zpětný odběr, je zabezpečit, aby se nepotřebné spotřebiče dostaly z domácností až ke zpracovatelům a následně k recyklaci.

Nejnovější z akcí, která má napomoci co největší informovanosti široké veřejnosti o možnostech správného a z ekologického hlediska odpovídajícího odkládání vysloužilých spotřebičů či o jejich dalším využití, pokud projdou procesem recyklace, je nový projekt Jízda do stanice Recyklace.

Speciální koše na spotřebiče

„Při přípravě projektu jsme hledali možnosti, jak informovat zajímavým a neotřelým způsobem co nejširší veřejnost a spojení s vlakovou soupravou nás velmi zaujalo," říká ředitelka zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN Taťána Pokorná. „Cestujícími jsou lidé všech generací a toto je mimořádná příležitost, jak je všechny oslovit," dodává.

Vlak do stanice Recyklace poprvé vyjel na svou trasu Havlíčkův Brod – Přibyslav – Žďár nad Sázavou v pondělí a bude na této trase v osmi pravidelných spojích jezdit až do 11. září. V pátek 12. září pak vlak změní svou trasu a pojede ve vybraných spojích na trase Jihlava – Havlíčkův Brod. Každý, kdo v uvedených dnech vlakem pocestuje, může ve jmenovaných stanicích nepotřebný elektrospotřebič odevzdat promotýmu oblečenému do nepřehlédnutelných zelenožlutých kostýmů. Ostatní cestující mohou spotřebiče odevzdat přímo v označeném vlaku do speciálních sběrných košů. Prvních 300 pasažérů, kteří vysloužilý spotřebič přinesou, obdrží od obsluhy hodnotný dárek. Ale ani ti další nepřijdou zkrátka. Za přinesený elektrospotřebič získají drobnou pozornost a los, na který mají šanci vyhrát nový spotřebič v hodnotě 1000 Kč.

Losování proběhne v pátek 12. září 2014 v 17.00 hodin na Masarykově náměstí v Jihlavě v rámci akce Den s Krajem Vysočina za účasti hejtmana Jiřího Běhounka. Výherci budou informováni o výsledcích SMS zprávou.

Jízda bude i pro školní třídy

„V rámci spolupráce se společností ELEKTROWIN podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů. Projekt Jízda do stanice Recyklace je skvělou příležitostí, jak oslovit širokou veřejnost a připomenout lidem, že vysloužilé elektrospotřebiče rozhodně nepatří do popelnic či na černé skládky, ale že je třeba odkládat je do míst určených pro jejich zpětný odběr – tedy do sběrných dvorů, prodejen elektro či do speciálních kontejnerů červené barvy, které již jsou v řadě města a obcí umístěny," řekl krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Akce by se nemohla uskutečnit bez podpory společnosti České dráhy, která se podílí na její celkové propagaci a poskytla prostory i vlakové soupravy, jež budou v rámci stávajícího jízdního řádu vybaveny sběrnými koši a netradičními průvodčími.

„Jednou ze základních charakteristik železniční dopravy je její ekologičnost, a proto nám přišlo logické se k tomuto projektu připojit a podpořit ho. Věřím, že tím pomůžeme rozšířit povědomí o možnostech, které se nabízí při řešení otázky, kam s vysloužilým elektrospotřebičem," doplňuje ředitelka vysočinského krajského centra osobní dopravy ČD Lenka Horáková.

Jízdu do stanice Recyklace mohou absolvovat také školní třídy. Pro ně bude od pondělí do čtvrtka ve stanicích Havlíčkův Brod – Přibyslav – Žďár nad Sázavou a tento pátek v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě připravena dokonce i naučná lekce z ekologie.

Jízdní řád
Vlakové spoje, v nichž ve středu a ve čtvrtek mohou cestující odložit vysloužilé elektrospotřebiče:
Místo odjezdu                 čas
Havlíčkův Brod               6,49
Žďár nad Sázavou         7,44
Havlíčkův Brod               9,45
Žďár nad Sázavou       10,40
Havlíčkův Brod             12,57
Žďár nad Sázavou       14,32
Havlíčkův Brod             15,25
Žďár nad Sázavou        16,32

V pátek 12. září pak mohou cestující využít tyto vlaky:
Místo odjezdu                  čas
Jihlava                            6,54
Havlíčkův Brod               8,05
Jihlava                            9,23
Havlíčkův Brod             10,05
Jihlava                          13,24
Havlíčkův Brod             14,05