„Jeho absolvováním získají mladí lidé na základních 
i středních školách ucelenou přípravu na poskytování laické zdravotnické první pomoci. Ze zkušeností víme, že tento projekt má smysl, během třinácti vyučovacích hodin je velký důraz kladený hlavně na praktickou přípravu, která je stěžejní," říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Že je výuka první pomoci ve školách krokem správným směrem, potvrdil i primář Aleš Ošťádal ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina střediska Havlíčkův Brod.

„Výuka první pomoci ve školách je prospěšná 
a profesionálním zdravotníkům pomáhá. Děti a mladí lidé se pak nebojí poskytnout někomu první pomoc. Dost často se setkáváme v terénu 
s tím, že pacientovi někdo 
z okolí poskytl kvalitně první pomoc už před příjezdem záchranky. Většinou to jsou mladší lidé, kteří prošli nějakým kurzem první pomoci," konstatoval primář.

Zdravověda ze školních osnov zmizela

Podle dlouholeté členky 
a bývalé ředitelky Českého červeného kříže Jany Chlupáčkové z Havlíčkova Brodu po listopadových změnách 
v roce 1989 takzvaná zdravověda ze školních osnov prakticky zmizela. To se velmi negativně podepsalo na základních znalostech školáků, a je jenom dobře, se v nějaké jiné formě do škol opět vrací.

Protože pokud dojde například k náhlé zástavě oběhu 
a dýchání, musí být poskytnuta srdeční masáž a umělé dýchání do tří až pěti minut, jinak je jen malá naděje na přežití. Obdobně je to u ma-sivního krvácení a dalších život ohrožujících stavů.

Zdravotničtí záchranáři znají konkrétní příklad, který se v minulosti opravdu stal. Učitel na výletě s dětmi zkolaboval, ale žáci, protože byli 
v oblasti poskytování první pomoci odborně proškoleni, dokázali poskytnout pomoc až do příjezdu záchranné služby.

„Výuka bude stejně jako
v předchozích letech připravena pro dvě věkové kategorie – čtrnáctiletých a sedmnáctiletých. Zajišťovat ji budou odborně vyškolení lektoři, pedagogové a studenti Vyšších zdravotnických škol v Kraji Vysočina a také pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina," doplnila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Lektoři studenty a žáky kromě procvičení srdeční resuscitace a dalších život zachraňujících úkonů seznámí i se základy komunikace s operátorem záchranné služby a představí jim výjezdové vozidlo. S hasiči je také poučí i o fungování integrovaného záchranného systému.

Na Havlíčkobrodsku v minulých letech tyto kurzy vedl pravidelně Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) v Havlíčkově Brodě.

„Zatím se ještě nemůžeme vyjádřit, zda kurzy povedeme i letos. Kraj Vysočina na tento projekt vypsal výběrové řízení, kterého jsme se zúčastnili, ale zatím nemáme oficiální informaci o výsledku," sdělily za Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod Ilona Loužecká a Jana Kudlová.

11 ročníků - 86 tisíc mladých lidí

Výuka laické zdravotnické první pomoci je standardní součástí výuky na školách v Kraji Vysočina. Za jedenáct ročníků jí prošlo přes 86 tisíc mladých lidí. V loňském školním roce se do projektu přihlásilo 194 škol, na kterých se konalo přes 400 výukových kurzů. Proškoleno bylo 8 658 žáků a studentů.

Projekt je přijímaný žáky, pedagogy i veřejností s velkým zájmem. Je oceňovaný jako velmi potřebný. Impulzem pro ojedinělý projekt výuky byly alarmující informace od zdravotníků, že znalost první pomoci, zejména u mládeže, je na velmi nízké úrovni.