Malíři opatrně začali oškrabávat zeď, až se před nimi zjevila stará školní pomůcka – pomocí barevných čtverečků znázorněný osevní postup.

„Vůbec nás nenapadlo, že by se tu něco podobného mohlo najít," říkala na místě udiveně ředitelka Brychtová. Ta ihned rozhodla, že je potřeba namátkově prozkoumat i další místa na chodbě. A netrvalo dlouho, ostří špachtle po pár minutách ustoupila další část omítky a pod ní vyšel na světlo světa další barevný obraz.

Jak se po chvíli ukázalo, takřka se železnou jistotou se jedná o starý plánek obce a jejího okolí. Jsou na něm jasně vidět ulice, jednotlivé domky i stavení a také přilehlé lesy.

„Zajímavé však je i to, že obě malby zřejmě nejsou stejně staré. Každá je totiž malována jinou technikou. Byla by však škoda je opět ničit. Nejspíš se je tedy pokusíme na zdech nějakým způsobem zrestaurovat a uchovat," dodala ředitelka školy.

Stáří maleb není známo

O jejich stáří, i o tom, kdy byly malby zakryty, tedy lze momentálně jen spekulovat. Ale třeba plánek městyse se nápadně podobá známému nákresu obce z roku 1886. Vzhledem k tomu, že se současná budova školy otevírala v roce 1888, je možné, že obraz na zdi zachycuje podobu Borové ještě z doby před první světovou válkou.

Jeden z pamětníků, František Janáček, který do školy nastoupil ve čtyřicátých letech minulého století, si prý nic podobného na zdech nepamatuje.

„O ničem takovém nevím," zavzpomínal Janáček.

Podle Martiny Brychtové také není vyloučeno, že podobných maleb je pod omítkou ukryto více.

Jitka Štefáčková