„Vypadá to, že lidé mají o volby zájem," uvedl předseda okrskové volební komise Michal Pokorný.

Ten poznamenal, že zhruba stejný počet voličů přišel do této volební místnosti i v průběhu prvního dne letošních prezidentských voleb.

 „S přenosnou urnou jsme ještě navštívili pětici starších lidí. Uvedené číslo je tedy ještě nutné navýšit o dalších pět hlasů," pokračoval Pokorný a upřesnil, že v tomto volebním okrsku je zapsáno celkem 835 voličů. Do volební místnosti přišli i dva lidé s volebními průkazy. „Byli to voliči ze Zvěstovic a Suchého Dolu," upřesnil Pokorný.  

Komise nemusela řešit žádný problém.

„Nezaznamenali jsme ani skutečnost, že by některý z voličů u sebe neměl platný doklad totožnosti," řekl Pokorný.

Lidé v Havlíčkově Brodě v celkem dvaatřiceti volebních okrsích.