To je hlavní poslání havlíčkobrodského Týmu podpory v zaměstnávání (TPZ), který provozuje nezisková organizace FOKUS Vysočina. Jako sociální služba funguje TPZ od roku 2006.

Jedním z klientů této služby je i pan J., který v současné době bydlí v havlíčkobrodském Komunitním chráněném bydlení. Zde se spolu s dalšími duševně nemocnými připravuje na vstup do samostatného života. Součástí tohoto procesu je i nalezení stabilního zaměstnání. Podporu v hledání práce mu poskytuje právě Tým podpory v zaměstnávání.

"Jako vyučený kuchař - číšník jsem na otevřeném trhu práce už několikrát působil, i když šlo často o pomocné práce. Teď pracuji v Chráněné dílně Lesní četa ve FOKUSU. Se službou, jakou je TPZ, jsem se dříve nesetkal. Je to něco úplně jiného než třeba úřad práce," říká pan J. „Na schůzkách se věnujeme například psaní životopisu, naučil jsem se, co je to motivační dopis, jak se píše a k čemu slouží. TPZ mi pomohl získat práci v Lesní četě, na otevřený trh se momentálně nechystám."

Jeho slova potvrzuje i Lucie Sikorová, současná vedoucí Týmu podpory v zaměstnávání. Služba TPZ pracuje především s lidmi s duševním onemocněním, ale cílovou skupinou jsou všechny osoby se zdravotním znevýhodněním.

„S našimi klienty nacvičujeme i pohovory u zaměstnavatele, připravujeme je na otázky, které mohou na pohovoru padnout a učíme klienty jak odpovídat na choulostivé otázky o zdravotním stavu. Na pohovor můžeme klienta i doprovodit, pokud si to přeje. Snažíme se, aby klienti byli co nejvíce samostatní, nebáli se například zatelefonovat na inzerát a požádat o doplnění důležitých informací o pracovním místě, které v inzerátu nenašli nebo si domluvit osobní schůzku."

A jak se zdá, jejich pomoc bývá mnohdy úspěšná. Vždyť množství klientů, kteří díky TPZ dokázali sehnat práci, přesahuje šedesát procent.

"Naše pomoc spočívá hlavně v individuálním přístupu ke klientovi. Každému se snažíme najít práci, která co nejvíce odpovídá jeho současným schopnostem a dovednostem," doplnila Lucie Sikorová.

I podle pana J. je pomoc TPZ významná. "Pomáhají nám tu hodně. Je to pro nás důležitá příprava na budoucí samostatný život," zakončil klient FOKUSU Vysočina.