Obyvatelům čtvrti se to ovšem nelíbí, a tak sepsali petici. Oslovili i Havlíčkobrodský deník.

Obyvatelům především vadí, že příjezdová komunikace, po které by se měl dopravovat stavební materiál, je v havarijním stavu a zátěž nevydrží. Navrhují, aby se stavební materiál dopravoval jinudy. Lidé se obávají nadměrného hluku, znečištění, otřesů, které poškodí fasády jejich domů.

Navíc je komunikace úzká. Dvě osobní auta vedle sebe ne-projedou, chodníky neexistují. Petici podepsala většina obyvatel ulic Nad Skalkou, U Borové a Větrná. Městský úřad Havlíčkův Brod stavební úřad už oznámil zahájení územního řízení na technickou infrastrukturu pro osm rodinných domů ve čtvrti Nad Skalkou v Havlíčkově Brodě.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že se bude jednat o prodloužení jak technické, tak dopravní infrastruktury. „Dopravní obslužnost v této ulici je terénově problematická, proto navrhujeme po dobu stavby výše uvedených rodinných domů o vybudování dočasné komunikace směrem k autosalonu Hyundai. Víme, že se bude muset jednat s vlastníky pozemků, včetně nájemních smluv na obdělávání půdy. V katastrálních mapách je původní cesta značená. Určitě by se tím měl projektant pro stavební řízení zabývat z hlediska ekonomického, tak i z hlediska praktického," přiblížil obsah petice Miloslav Škaryd, jeden z těch, kteří petici podepsali.

Špatné zkušenosti už z minulosti

„Z minulosti máme hodně negativních zkušeností, když se na poli Nad Skalkou stavěla jedna jediná vila. Po silnici neustále jezdily těžké náklady. Silnice je dnes rozbitá, okna nám drnčela, všude bylo bahno. Na domech u silnice popraskala fasáda," postěžovali si další z podepsaných obyvatel čtvrti, Klofáčovi, Rymešovi, Kvášovi a Zápotoční.

„Kolem nás jezdily denně desítky aut a stavební stroje. Propadají se kanály, asfalt je poškozený a rozbitý," konstatoval Antonín Zápotočný.

Další nápor těžké techniky už tato nekvalitní silnice podle názoru obyvatel čtvrti nevydrží.

„Jde tu o bezpečnost, ta komunikace nemá na šířku ani tři metry, budou problémy s průjezdem i parkováním," upřesnili Kvášovi.

Neveřejné řízení

Jednání o výstavbě rodinných domů ve čtvrti nad Skalkou se konalo počátkem minulého týdne, v budově městského úřadu V Rámech, za přítomnosti zástupce stavebního úřadu, Údajně, dle zákona, v takzvaném neveřejném řízení, kam byli pozvání oficiálně pouze ti obyvatelé čtvrti, kterých se stavba přímo dotkne.

To v reálu znamená těch, jejichž ploty budou s novými domky přímo sousedit. Což nespokojené občany podepsané pod peticí, kteří oficiálně pozvání nebyli, pobouřilo. „Takže my jsme nevítaná veřejnost? Copak neplatíme řádně daně a odpady? Proč nebyli oficiálně pozváni všichni? Stavba nových domů se dotkne celé čtvrti, ne jen několika rodin," nechali se slyšet nespokojení obyvatelé čtvrti, kteří na úředním seznamu nebyli. Ještě větší rozladění dali najevo poté, co se dozvěděli, že při jednání bude chybět rovněž nějaký oficiální zástupce města Havlíčkův Brod. „Takže o čem tam budeme jednat? Proč jsme sem vlastně přišli? Budeme skládat účty bez hostinského? A kde je hostinský," okomentovala situaci Květa Žilková. „Obyvatelé čtvrti pod peticí podepsaní se shodují v tom, že komunikace Nad Skalkou není vyhovující pro vysokou dopravní zátěž, je úzká s velkým výškovým rozdílem. V lokalitě není ani vybudovaný chodník pro bezpečnost chodců, kanály jsou propadlé, komunikace havarijní. V katastrálních mapách je komunikace uvedená jako celek, ale ve skutečnosti ji dělí zelený pás, což je patrné už na místě samém. Těžkotonážní auta by mohla poškodit i stávající technickou infrastrukturu, na kterou není komunikace stavěná," shrnul připomínky nespokojených občanů podepsaných pod peticí Miloslav Škaryd. S tím, že občané požadují dopravní značení, které by omezilo maximální hmotnost aut, které na silnici vjedou a vybudování provizorní komunikace od autosalonu Hyundai po dobu stavby. V současné době územní řízení na stavbu technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu Nad Skalkou probíhá.

Město není stavebníkem

„Doprava materiálu jak na stavbu technické a dopravní infrastruktury, tak pro stavbu vlastních rodinných domů, bude stavebník řešit v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími v další fázi přípravy stavby (stavební řízení a podobně). Město Havlíčkův Brod není stavebníkem technické a dopravní infrastruktury ani plánovaných rodinných domů. V současné době neví, jaký stavebník navrhne plán organizace výstavby včetně návrhu dopravy materiálu. Město Havlíčkův Brod bude reagovat jako v ostatních obdobných případech na návrh soukromého stavebníka, který posoudí," informovala za město Havlíčkův Brod mluvčí Alena Doležalová.

Za projektem stavby rezidenčního bydlení v okrajové čtvrti Brodu stojí společnost Nad Skalkou. s.r.o.

„Výstavbou projektu Nad Skalkou dojde k výraznému zkultivování doposud nevyužité krajiny. Oproti předchozímu majiteli pozemků jsme významným způsobem zredukovali počet stavebních parcel z 31 na pouhých osm. Díky tomu bude projekt Nad Skalkou velmi klidnou rezidenční částí s minimem dopravního provozu. Zároveň zůstane zachován průchod do rekreační oblasti v okolí přehrady. Na přípravě projektu rezidenčního bydlení se podílel významný architekt Jaroslav Huňáček, kterému se povedlo vhodně propojit klidné bydlení s přírodou a zachovat soukromí jak stávajících, tak i nových obyvatel," sdělil prokurista Marek Doležel.

Minimální omezení

Plánovaná výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace k parcelám bude podle Doležela pro obyvatele znamenat pouze minimální omezení.

Navíc v rámci realizace záměru dojde i k posílení tlaku ve vodovodním řadu v ulicích Nad Skalkou a Větrná.

„Příjezdovou komunikaci i celou oblast velmi dobře známe. I proto jsme se rozhodli pro významnou redukci počtu stavebních parcel, jejichž výstavba nijak významně nezvýší provoz v ulici Nad Skalkou. Práce budou probíhat pouze na parcelách na konci ulice. Veškerá zemina, která v souvislosti se stavbou příjezdové komunikace bude odstraněna, se použije k vytvoření protihlukového valu, nebo na úpravu terénu, tudíž nevznikne nutnost zeminu odvážet. K výstavbě navíc postačí pouze malé množství techniky, která zpravidla na stavbě zůstává a nebude tak zatěžovat místní komunikaci. Obyvatelé ulice Nad Skalkou se proto nemusí obávat zvýšeného provozu ani hluku," zdůraznil Doležel.

Kompletní výstavba inženýrských sítí a místní příjezdové komunikace v celkové délce přibližně 190 metrů se plánuje na jaro 2016.

„V této fázi projednávání projektové dokumentace postupujeme podle standardů stavebního zákona a dokumentace pro územní řízení, které prozatím neřeší detaily provádění výstavby. Do budoucna je samozřejmě i naším přáním, stejně jako obyvatel ulice Nad Skalkou, aby došlo k celkové rekonstrukci příjezdové komunikace. Věříme, že právě realizace projektu Nad Skalkou je toho počátečním impulsem, který pomůže vytvořit jedinečné místo pro klidné bydlení.