Výše příspěvku je až 30 tisíc korun. Podmínkou, kterou si Nadace Partnerství dala, je skutečnost, že výsadbu stromů a keřů zajistí dobrovolníci z dotyčného města, obce, či školy, kteří budou o výsadbu pečovat celých pět let.

"Zároveň se musí jednat o druhy stromů, které jsou na našem území původní. To znamená například lípy, duby, jeřáby, javory, či staré ovocné odrůdy, které přispějí k zachování přírodní rozmanitosti," vzkázala Nadace Partnerství.

Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci granty. Částku ve výši 10 až 30 tisíc korun mohou uchazeči o příspěvek využít ke koupi a dopravě sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva nebo na propagaci projektu. Samotná výsadba by ale měla probíhat formou dobrovolnictví.