To je hlavní výstup ze semináře Hospodaření s vodou v regionu vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce, který se konal včera v Kongresovém sále Krajského úřadu v Jihlavě.

Besedy se zúčastnil mimo jiné generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala či ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Společným cílem je udržení kvality vody. Je také potřeba zvýšit spolupráci se zemědělci a hledat nástroje, jak mohou žít společně s vodní nádrží a stanovenými ochrannými pásmy. Není naším cílem vše zatravnit a jít pryč," uvedl na úvod Kubala a podotkl, že probíhá i revitalizace ochranného pásma. „Hlavním spotřebitelem vody je Praha. Z toho důvodu je nutné, aby se úzce spolupracovalo i se Středočeským krajem," konstatoval Kubala.

Oblast v okolí vodní nádrže přitom trápí hned několik dlouhodobých problémů. Do regionu více než čtyřicet let nikdo neinvestoval. Výsledkem je postupné vylidňování, nedostatek čističek odpadních vod, zákazy a další restrikce.

„Aktuálně se připravuje projekt na úpravu vody Želivka. Čistička by mohla začít fungovat již za tři až čtyři roky. Větší obce také mohou využít projekt na domácí čistírny odpadních vod, které jsme schopni až z osmdesáti procent dotovat. Malé obce naopak mohou využít programy okolo prohloubení stávajících zdrojů pitné vody," řekl ministr Brabec.

Povodí také pravidelně monitoruje stav a kvalitu vody v nádrži. „Největším zdrojem znečištění jsou pesticidy, farmaka, dusičnany a také negativní faktory eroze půdy," vysvětlil Kubala.

Semináře a následných přednášek se zúčastnil také předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, který přislíbil svoji účast v pracovní skupině.

„Vytvoření skupiny je naprosto nezbytné. Diskuse okolo vody a vodní nádrže se vedou již dlouho, ale různé skupiny mají i různé zájmy a hovoří jiným jazykem," zdůraznil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.