„Situace v českém zdravotnictví se ohledně platových podmínek pro zdravotníky posouvá mírně k lepšímu. Pětiprocentní navýšení mezd pro rok 2015, které jsme uskutečnili, snad bylo prvotním krokem. Ekonomická situace českého zdravotnictví je však stále neradostná, ale podle slov ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka jsou si na ministerstvu vědomi, že k udržení kvality péče v českých nemocnicích se budou muset peníze přidat," uvedl ředitel Rezničenko.

Jestli se to stane prostřednictvím státních pojištěnců, nebo nějakou jinou formou, to je podle Rezničenka otázka do budoucna. Do zdravotnictví podle čísel a statistik proudí více peněz, přesto však dává Česká republika na zdravotnictví, jež má špičkovou evropskou úroveň, pouhých 7,5 procenta hrubého domácího produktu, medicína pokročila na vysokou úroveň.

„My, zdravotníci, ale pociťujeme spíše tu rutinní práci, které přibývá, a požadavky na znalosti, erudici a vzdělávání lékařů i sester, jež stále rostou. Starost nám dělá systém vzdělávání lékařů, je neadekvátní k aktuální situaci," zdůraznil Rezničenko.

„S obavami jsme sledovali výsledek chystaných návrhů, jejichž definitivní podobu budeme znát až v průběhu letošního roku. Nicméně realita nám ukazuje svoji tvrdou tvář: sehnat lékaře některých specializací je a bude problém. Taktéž již řada nemocnic zaznamenává nedostatek sester v některých odděleních. Jsem rád, že se nám ještě stále daří sehnat mladé lékaře do našich řad a že ošetřovatelský personál je stabilní a máme nové zájemce o práci," dodal ředitel.

Schází asi desítka lékařů

V havlíčkobrodské nemocnici chybí asi desítka lékařů. Konkrétně na plicním oddělení, částečně také na interně, ortopedii a také v odděleních nukleární medicíny a neurologie. Zájemcům o obsazení postu primáře a lékaře plicního oddělení nemocnice nabízí i náborový příspěvek, nemocnice hledá také zástupce primáře pro dětské oddělení.

Hlavní snahou vedení nemocnice v uplynulém období bylo podle Rezničenka vytvořit dobré pracovní podmínky pro všechny zaměstnance, pokračovat v modernizaci prostor a také v nutné obnově zdravotnické techniky na jednotlivých odděleních.

„Jsem rád, že jsme za podpory Kraje Vysočina sehnali finanční prostředky na tyto akce a doufám, že letos zahájená rekonstrukce pavilonu číslo 13 bývalé ortopedie přinese moderní prostředí pro oddělení plicní a stanici dlouhodobě nemocných, které pobývaly již v neutěšených prostorách pavilonu 10," zdůraznil ředitel Rezničenko.

Za zbourání stoletého nemocničního pavilonu číslo 10 zaplatí Kraj Vysočina více než 21 milionů korun. Moderní pavilon, který na jeho místě vyroste, by měl sloužit hlavně pro seniory se zvláštním režimem, tedy lidi, kteří trpí například Alzheimerovou chorobou.

„V novém domově pro seniory vznikne sto devět nových lůžek a mateřská škola 
s provozní dobou nastavenou tak, aby vyhovovala pracovníkům nemocnice," řekla již dříve místostarostka Havlíčkova Brodu Ivana Mojžyšková. Podle ní město již dlouhodobě trápí nedostatečná kapacita v domovech pro seniory, přičemž jsou evidovány stovky žádostí o umístění.

Na přelomu minulého a letošního roku se však ve městě ozývaly hlasy proti demolici pavilonu.

Havlíčkobrodská radnice ale nakonec krajský projekt podpořila, a to i za cenu bourání. Sporná budova je totiž v majetku Kraje Vysočina a není zapsaná v registru chráněných památek a ani nestojí v památkové zóně.

Stavba nového pavilonu vyjde na částku okolo dvou set milionů korun, přičemž sto milionů korun tvoří státní dotace a zbylou část uvolní ze svého rozpočtu kraj.