„Je to tak, vše nasvědčuje tomu, že celá stavba by měla být kompletně dokončena do Vánoc," potvrdil přibyslavský starosta Jan Štefáček. Celkové náklady stavby, která začala v roce 2009, přišly na více než 168 milionů korun. Podle starosty nejde rozhodně o zbytečnou investici. Budova základní školy již delší dobu potřebovala stavební zásah.

Škola by měla vydržet sto let

„Rozhodli jsme se proto v roce 2009 učinit zcela zásadní generální obnovu všech budov. Škola se staví vždy s výhledem do budoucna a budoucnost školy v Přibyslavi by se měla psát nejméně padesát až sto let," zdůraznil Štefáček.

Jak upřesnil, v současné době je již zhruba rok dokončena první a druhá etapa rekonstrukce. Byla postavena zcela nová budova, dvě staré budovy byly zbořeny, škola má už novou tělocvičnu, nové spojovací koridory a také vnitřní atrium.

„Třetí a čtvrtá etapa stavby se právě dokončuje. Plán zahrnuje výstavbu další nové budovy a generální rekonstrukci dvou nejstarších budov, které byly postaveny na konci předminulého a začátku minulého století. Navíc budova je celá bezbariérová," upřesnil starosta.
Stavební ruch ovšem znamená určité nepohodlí pro vyučující i žáky, kteří prakticky už pět let žijí na staveništi. I letos je první pololetí tohoto školního roku pro žáky obtížné, učí se ve všech volných prostorách, ale od druhého pololetí by měl již stavební ruch pomalu utichnout a žáci si budou moci užívat nových, moderních prostor.

V průběhu stavby čekalo na dělníky i investora několik překvapení. Například ze zazděných prostor staré školní budovy se opět „vyloupl" divadelní sál, který byl naposledy užíván v roce 1920. „Počátkem druhé světové války byly divadelní prostory zazděny, a vznikla tak školní tělocvična. Hledali jsme pamětníky doby, kdy se jeviště plně užívalo, ale nikdo se neozval," podotkl místostarosta Martin Kamarád.
Divadelní sál bude opět obnoven a využíván pro přednášky, promítání či kulturní programy. Kromě toho bude mít základní škola i svou vlastní saunu. V současné době je v sauně skladiště, ale do budoucna by měla sloužit veřejnosti.

Saunu by podle Štefáčka mohla provozovat například základní škola, případně by se mohla stát součástí organizace Sportovní zařízení města Přibyslav. Místní sportovci saunu rozhodně uvítají. Přibyslav se tak stane jediným školským zařízením v okrese i v Kraji Vysočina, které takové relaxační zařízení vlastní. Kromě investic do samotné stavby, na kterou si město vzalo úvěr a část výdajů pokrylo i z dotací Evropské unie, čekají investora ještě další, zřejmě již poslední výdaje. „Asi šest milionů korun bude stát vybavení budovy novým nábytkem. Už jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele. Další dva miliony investujeme do vybavení školy audiovizuální technikou," dodal starosta. Celou stavební zakázku rekonstrukce školy získala společnost Unistav z Brna. Kromě příznivců má základní škola v Přibyslavi i odpůrce, kteří vedení města vyčítají, že stavba je příliš nákladná a zbytečně rozlehlá.