„S podporou Kraje Vysočina bude v letošním roce v měsících červenci až říjnu uskutečněna obnova secesního altánu, jednoho z nejvýznamnějších historických objektů parku Budoucnost,“ informovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová. Vzhledem k poškození i stárnutí dřeva a narušené statice jeho spodní části je altán ve velmi špatném stavu. V rámci tohoto projektu oprav budou vyměněny tesařské konstrukce spodní části altánu a základní horizontální trámy.

„Dřevěné prvky altánu budou ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a houbám, injektáží budou ošetřeny praskliny a proveden finální nátěr. Vyměněny budou poškozené cihly z vnitřku altánu. Díky této rekonstrukci bude moci dominanta parku z konce 19. století dále sloužit obyvatelům města i jeho návštěvníkům k odpočinku v celé své kráse,“ dodala mluvčí. Celkové náklady projektu oprav altánu jsou 845 tisíc korun. Dotace z Kraje Vysočina činí 350 tisíc korun, město se bude na opravách podílet částkou 495 tisíc korun.