Výsledkem půlroční intenzivní spolupráce je i publikace Příběh mého života, která bude slavnostně představena veřejnosti v úterý 17. února v 10 hodin v Domově pro seniory Reynkova.

„Na počátku celé aktivity stojí účast Gymnázia Havlíčkův Brod v projektu, jehož zahajovací třídenní konference se odehrála loni v březnu a setkali se na ní pedagogové vybraných středních škol z České republiky, Polska, Slovenska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny a Kosova," uvedl ředitel školy Hynek Bouchal. „Seznamovali se zde s ideou takzvané komunitní školy, sdíleli zkušenosti ze svých zemí a připravovali svůj vlastní projekt, jehož prostřednictvím měli teoreticky nabyté poznatky vtělit do konkrétní aktivity svého kraje," pokračoval Bouchal.

Dle pravidel orální historie

Po návratu z Kosova byl vytvořen studentský tým, který se rozhodl pro spolupráci se Sociálními službami města Havlíčkova Brodu.
„Konkrétní podoba projektu pak vyvstala z diskuze s jeho ředitelkou Magdalenou Kufrovou. Vybraní studenti gymnázia po několik týdnů navštěvovali konkrétní seniory, sdíleli s nimi rozmanité volnočasové aktivity a senioři se na oplátku podělili o své životní zážitky. Získané informace studenti sepsali a připravili k tisku. Text nazvaný Příběh mého života sepsaný mimo jiné i dle pravidel orální historie by měl být užitečný všem, kteří budou mít zájem o zpřítomnění každodenního života na Havlíčkobrodsku v druhé polovině 20. a první dekádě 21. století," podotkl Bouchal.

Počáteční obavy studentů i seniorů, zda se jim podaří překlenout velkou generační propsat, byly velmi snadno překonány oboustrannou vlídností a otevřeností.

Ty se z pohledu studentů prohlubovaly v opravdové a hluboké zaujetí pohnutými životními příběhy, jež prožili senioři z našeho kraje a jež všechny vystihuje titulek rozhovoru studenta Jana Hermana s bývalým profesorem gymnázia Jaroslavem Vaňkem Narozen do těžké doby.

„Nudná a nesrozumitelná změť dějepisných faktů se studentům proměnila v živoucí a palčivou inspiraci. Veřejnost pak může výsledek celého snažení posoudit prostřednictvím výše zmíněného textu Příběh mého života," konstatoval Bouchal.