K práci dělníci využívají kotevní trny do opěrné zdi a speciální stříkaný beton aby byla konečná podoba zdi ve svahu srovnaná a hladká. Po doplnění celé konstrukce vozovky v odbourané části a osazení na míru vyrobených svodidel plánuje ŘSD uvést silnici do provozu v půli prosince.