V tom samém roce se stal členem rady a ve své funkci setrval až do letošního roku, kdy byl zvolen starostou města.

Věřím, že to pro vás musí být velká změna?
Změna to rozhodně je. Předtím jsem byl ředitelem ledečské firmy Watek, která se zabývá úpravou vody. Takže z hlediska pracovního je pro mne post starosty naprosto nová věc. Doslova za pochodu se seznamuji s novými věcmi a přebírám celý úřad.

Vaši předchůdci vám to jistě moc neulehčili. V roce 2004 musel po puči skončit Karel Urban a jeho nástupce Stanislav Vrba má na krku trestní stíhání. Petr Vaněk naopak doplatil na kauzu cyklostezky do Sluneční zátoky. Jak se s tím vypořádáváte?
Nikdy nic není černobílé. Samozřejmě vnímám, že tady problémy jsou, ale rád bych se s nimi v co nejbližší době postupně vypořádal. Lidé mají nějaká očekávání a já pevně věřím, že budou naplněna.

Když se ještě ohlédnu za letošními komunálními volbami, tak podle výsledků jste skončil na druhém místě. Přesto jste starostou…
To je pravda. Od voličů jsem obdržel přesně 949 hlasů a zvítězil můj kolega Pavel Vrbka, který na Ledečsku pravidelně získává velký počet hlasů. Na kandidátní listině jsem byl první já a bylo předem dohodnuto, že v případě výhry obsadím post starosty města. Dlouho dopředu jsme to avizovali i lidem prostřednictvím našich nezávislých novin. Takže vše bylo domluveno a lidé to věděli.

Rozumím. Na začátku jste mluvil o problémech, které vnímáte, že město má. Co je to konkrétně?
Jsou to především problémy, které se právě týkají předchozího zastupitelstva města. Konkrétně se jedná o jejich rozhodnutí, která prošla schválením či naopak rozhodnutí, která se neustále odkládají.

Můžete být konkrétní?
Cyklostezka, parkovací automaty a vedení soudních sporů.

Jaké spory máte na mysli?
Jde o dlouhodobé kauzy, které se vlečou. V konečném důsledku by mohly i město finančně poškodit. Všechno to jsou události, které pochází z dob minulých zastupitelstev, a v současném zastupitelstvu se s nimi musíme bohužel vypořádat.

Jak je to s těmi parkovacími automaty?
Automaty by měly začít fungovat od 1. ledna. V současné době jsou vypnuté a parkování je zdarma. Město schválilo, že parkovací automaty bude provozovat soukromá firma City Parking Group, se kterou se budeme o výtěžek z parkovacích automatů dělit. Současně s tím se nám podařilo snížit cenu první hodiny parkování na dvě koruny a další hodinu na deset korun.

Dříve tady byla jiná sazba?
Více než rok tady funguje parkování zdarma a předtím byl pověřen člověk z města, který měl vybírání parkovného na starosti. Sazba se lišila.

Když už jsme u toho parkování, chystají se nějaké další změny?
Město má v plánu vybudovat nové parkovací plochy poblíž centra, která snad vyřeší dlouhodobý problém s parkováním.

To by bylo určitě fajn. Co jiné vaše priority nebo nějaké dlouhodobé plány?
V nejbližší době se chystá zateplení školy, konkrétně stěn, střechy a školní jídelny. Na rekonstrukci má město schválenou dotaci. Další stavby nebo revitalizace jsou v jednání se zastupiteli města ve spolupráci s jednotlivými odbory. V příštím roce bychom také rádi uskutečnili vybudování nové tribuny na letním stadionu.

A jak to vypadá s cyklostezkou?
To je problém, který je nesmírně medializovaný. Samozřejmě jej zastupitelstvo vnímá jako problém, jelikož jsme se dozvěděli, že budeme muset vrátit dotace, protože nebyly splněny podmínky dotační smlouvy. Je to další věc, která bude město zatěžovat a výrazně to ovlivní naše další investice a rozpočet města.

Kde se podle vás stala chyba?
Celá věc se řešila nestandardním způsobem, a jak už jsem řekl, jsou to problémy, které se bohužel táhnou delší dobu.

Připomeňte mi složení nového zastupitelstva…
Jsou tam čtyři nově zvolení členové, všichni ze sdružení nezávislých kandidátů. Jinak zůstáváme v počtu patnáctičlenného zastupitelstva a pět členů v radě. K tomu máme dva neuvolněné místostarosty.

Myslíte si, že je možné nějakým způsobem zabránit stěhování lidí z Ledče nad Sázavou směrem do hlavního města? V poslední době se o tom hodně diskutuje…
Myslím si, že největší problém je zaměstnanost žen. Pokud se na to podívám z druhé strany, když jsem pracoval v soukromé firmě, tak je velmi těžké nalézt kvalifikované pracovníky, právě mezi ženami. Oblast Ledečska byla vždy strojařská a zde byli potřeba spíše muži na různých dělnických postech, jako je třeba soustružník, obráběč kovů, svářeč a tak dále. I ty bohužel v naší oblasti chybí. Největším zaměstnavatelem na Ledečsku tak stále zůstává firma Kovofiniš.

Máte nějaký aktuální statistický přehled o obyvatelích Ledče nad Sázavou?
V současné době má Ledeč nad Sázavou 5121 obyvatel. Přičemž největší úbytek obyvatel byl kolem roku 2000, zhruba 150 obyvatel. Tento stav souvisí samozřejmě se zaměstnáním, o kterém jsme už hovořili.

Jaký stav panuje ohledně lokalit pro bydlení…
Máme zde lokalitu Plácky, která je v současné době plně obsazená. Z toho důvodu plánujeme její rozšíření o nové pozemky. Je fakt, že nemáme dopracovaný územní plán, z důvodu změny legislativy, takže v tomto směru došlo k mírnému zaseknutí. Stejně tak před námi stojí dopracování strategického plánu města, který je ve fázi připomínkového řízení.

Jaké stanovisko zaujímá město k hazardu a výherním automatům? Plánujete nějaké omezení po vzoru jiných měst na Vysočině?
Rádi bychom, aby došlo k omezení hazardu na našem území. Máme to stanoveno i ve volebním programu. Máme ohraničenou lokalitu, kde se automaty mohou provozovat, ale rozhodně nové vznikat nebudou. Samozřejmě tím město přijde o značnou část rozpočtu, což dělá zhruba dva a půl milionu korun.

Je naopak nějaká oblast, kterou byste rádi pro lidi zatraktivnili, například z kulturního nebo rekreačního pohledu?
Městu nejvíce chybí bazén, ať už krytý nebo venkovní koupaliště. Uvědomujeme si, že je to především o financích, jelikož stavba koupaliště je velmi nákladná. Na druhou stranu vnímáme, že něco podobného by zde bylo potřeba vybudovat.

Funkce starosty města vás jistě velmi zaměstnává, máte nějaký čas i na sebe? Máte nějaké záliby?
Především sport. Trénuji místní mladší dorostence v házené a zároveň dělám krajského předsedu Českého svazu házené. Dříve jsem házenou aktivně hrál právě za Ledeč. K tomu občas chodím hrát hokej.

Je vidět, že jste stále velmi aktivní. Chtěl byste něco na závěr vzkázat lidem nebo čtenářům?
Především hezké svátky plné klidu a pohody a šťastný nový rok. Zároveň pro lidi z Ledče nad Sázavou bych chtěl vzkázat, aby s námi měli trpělivost, protože problémů, které řešíme je hodně.

Filip Brož