Rozpočet města na rok 2020 budou podle místostarosty Zbyňka Stejskala (ODS) na svém jednání schvalovat zastupitelé už v pondělí 16. prosince 2019.

Návrh rozpočtu radnice uveřejnila už na úřední desce a webových stránkách města www.muhb.cz. V tištěné podobě si ho mohou zájemci prohlédnout na recepci recepci městského úřadu v budově V Rámech, dále v informačním centru a ekonomickém odboru města.

„Návrhy na změny a doplnění návrhu rozpočtu města pro rok 2020 mohou občané zastupitelům doručit v písemné či elektronické formě prostřednictvím podatelny MěÚ, své připomínky mohou vznést také přímo při projednávání rozpočtu v zastupitelstvu dne 16. 12. 2019,“ doporučil v havlíčkobrodském zpravodaji za ekonomický odbor Josef Jukl.

Případné dotazy k uvedeným dokumentům mohou tazatelé stejnou cestou adresovat ekonomickému odboru města Havlíčkův Brod.